Röst och tal

Dysartri

Innehållet gäller Halland

Dysartri är talsvårigheter som orsakat av en skada i hjärnan eller nervsystemet, till exempel stroke, CP, Parkinsons sjukdom, CP, ALS och MS.

Talet blir ofta svårt att uppfatta och det kan vara mödosamt att tala, vilket påverkar kommunikationen med andra. Dysartri påverkar vardagen för såväl individen som för omgivning och kan leda till socialt utanförskap.

Till toppen av sidan