Röst och tal

Dysartri

Innehållet gäller Halland

Dysartri är talsvårigheter som orsakats av en skada i hjärnan eller nervsystemet, till exempel stroke, CP, Parkinsons sjukdom, ALS och MS.

Talet blir ofta svårt att uppfatta och det kan vara mödosamt att tala, vilket påverkar kommunikationen med andra. Dysartri påverkar vardagen för såväl individen som för omgivning och kan leda till socialt utanförskap.

Vanliga symtom

Dysartri kan yttra sig på flera sätt, här är några exempel:

  • Otydligt och mödosamt tal som är svårt att uppfatta.
  • Talet låter för starkt eller för svagt.
  • Avvikelser i talhastighet, rytm och betoning.
  • Rösten kan bli svag eller låta annorlunda.

Hur vanligt är dysartri?

I Sverige finns uppskattningsvis minst 25 000 personer med diagnosen dysartri. Antal nya fall per år beräknas till cirka 3 000.

När ska jag söka hjälp?

Om du upplever att det är mödosamt att tala eller om din omgivning har svårt att uppfatta vad du vill berätta.

Vad gör logopeden?

Logopeden utreder vilka svårigheter patienten har och ger sedan behandling. Det är också viktigt att ge information både till patient och närstående. Många gånger kan talförmågan förbättras men den som har dysartri blir sällan helt återställd. En del i behandlingen är att hitta strategier eller hjälpmedel som underlättar kommunikationen med andra.

Sök hjälp och stöd i Halland

Personer som till följd av neurologisk skada behöver hjälp och stöd när det gäller tal, språk, läs- och skrivförmåga eller sväljförmåga kan kontakta:

  • Vårdcentralen där du kan prata med läkare om remiss till logopedimottagningen.
  • Logopedimottagningen Du kan själv kontakta en logopedimottagning genom att skicka in en egenremiss.
Till toppen av sidan