Mun, läppar och tunga

Munmotoriska svårigheter

Innehållet gäller Halland

Munmotorik är förmågan att röra på munnens olika delar. Funktionen påverkas av muskelstyrka, känsel och rörlighet hos musklerna i och runt munnen.

Munmotoriska svårigheter kan påverka tuggförmågan, kontroll över saliven, mimik, muskelspänning i ansiktet och även inverka på talet. Det kan vara allt från mycket lätta problem till stora svårigheter med en eller flera funktioner.

Ibland förekommer munmotoriska brister parallellt med motoriska talsvårigheter.
Att tala kräver avancerad motorisk aktivitet. När vi talar sker en snabb finmotorisk samordnad rörelse hos läppar, tunga, käke, gom, stämband och andningsorgan och rörelserna måste ske i rätt tid och på rätt plats, så att alla ljuden i orden kommer med och hamnar i rätt ordning och talet blir möjligt att förstå för omgivningen. Taldyspraxi och dysartri är motoriska talsvårigheter. Man kan också ha svårigheter med att forma och göra vissa språkljud som exempelvis s eller r och då talar man om artikulatoriska svårigheter.

Till toppen av sidan