Lever, galla och bukspottkörtel

Provtagning av hepatit C i Halland

Innehållet gäller Halland

Det pågår ett arbete både nationellt och i Region Halland för att minska hepatit C som allvarligt hot mot folkhälsan. Detta görs bland annat genom att erbjuda provtagning till dem som kan vara utsatta för smitta. Arbetet i Region Halland genomförs i enlighet med den nationella planen för eliminering av hepatit C, som i sin tur utgår från Världshälsoorganisationen WHO:s mål. Nedan finns information om när man bör testa sig för hepatit C.

Vilka ska testa sig?

Testa dig för hepatit C om du:

 • Fått blodtransfusion före 1992 i Sverige, Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland eller Australien-länderna.
 • Fått blodtransfusion eller opererat dig i ett annat land än de i punkten ovan, oavsett när.
 • Piercat eller tatuerat dig i en miljö som inte var steril.
 • Föddes i ett land med mycket hepatit C.
 • Haft oskyddat sex med någon som kan ha hepatit C
 • Injicerat narkotika eller dopingpreparat någon gång.
 • Varit beroende av alkohol eller andra substanser.
 • Har sexuellt högriskbeteende.
 • Har varit intagen hos kriminalvården.
 • Haft hepatit C och inte längre går på kontroller, men kan ha blivit
  smittad igen.

Var kan jag testa mig?

För att provta dig, kontakta din vårdcentral

Testet är kostnadsfritt och görs genom ett blodprov. Visar det sig att du behöver behandling mot hepatit C är även behandlingen kostnadsfri.

Du behöver inte tala om varför du vill provta dig, personalen har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan