Allergier och överkänslighet

Insektsallergi

Vid insektsallergi är du allergisk mot något ämne i det gift som insekter sprutar in när de sticker med sina gaddar. När immunförsvaret reagerar mot ämnet för att skydda kroppen får du en allergisk reaktion. Det är ovanligt med svåra allergiska reaktioner efter geting- eller bistick.

Omkring en av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin. Allvarliga reaktioner på bi- och getingstick är vanligare hos vuxna än hos barn. I Sverige förekommer dödsfall hos vuxna men inte hos barn.

Symtom

Det här är vanliga symtom om du har insektsallergi:

 • Du har rodnad och svullnad kring stickstället.
 • Du har klåda och upphöjda myggbettsliknande förändringar, så kallade nässelutslag, på andra delar av kroppen.
 • Du har svullnad i läppar och kring ögonen.

Vid en svårare reaktion kan du ha samma symtom men dessutom känna ett eller flera av dessa symtom:

 • matthet och illamående
 • svårighet att andas
 • klåda framför allt i handflatorna, fotsulorna och hårbotten.

Du kan även få ont i magen, diarré och kräkningar.

Det är ovanligt, men du kan få en så kallad anafylaktisk reaktion. Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas.

Alla besvär beror inte på allergi

Insektsgiftet innehåller många ämnen och vissa är irriterande för huden. Därför kan du få symtom av ett insektsstick utan att vara allergisk. Det är vanligt att huden blir röd, kliar, svullnar och gör ont där du har blivit stucken. Besvären brukar försvinna inom ett dygn, men det kan ibland ta upp till en vecka innan de går över.

Får du många stick kan själva giftet ge en reaktion som liknar den allergiska, fast du inte är allergisk. Men en vuxen människa tål flera tiotal stick utan att bli allvarligt sjuk. Om du blir stucken i munnen eller i halsen kan du bli så svullen i halsen att det blir svårt att andas.

Hur märks det att jag är allergisk?

Om du inte är allergisk brukar det ställe där du blivit stucken av en geting eller ett bi svullna och rodna mer och mer. Besvären brukar vara som störst mellan tolv och 24 timmar efter sticket.

Är du allergisk kommer symtomen oftast 15 till 60 minuter efter till exempel ett getingstick.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har blivit stucken och är allergisk mot geting- eller bistick, även om du har tillgång till dina akutläkemedel.
 • Du har fått en kraftig reaktion efter ett getingstick som gör att du får nässelutslag eller svullnader i ansiktet.
 • Du mår illa, känner dig yr eller kallsvettas.
 • Du har blivit stucken i munnen eller inne i halsen.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring genast 112 om du har svårt att andas.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra för att undvika stick?

Det finns flera saker du kan göra för att undvika stick:

 • Undvik att äta eller dricka utomhus, eftersom kött och söt mat eller dryck lockar till sig insekter.
 • Gör inga hastiga rörelser eller slå efter ett bi eller en geting.
 • Döda inte en geting eller ett bi, eftersom de avger doftsignaler som lockar till sig fler insekter.
 • Plocka inte fallfrukt och var försiktig vid trädgårdsarbete, till exempel vid hantering av murket trä.
 • Undvik att dricka ur öppnade burkar eller flaskor om du inte kan se innehållet.
 • Använd gärna en hatt, keps eller skärmmössa så att insekter inte trasslar in sig i håret.
 • Undvik att gå barfota.

Viktigt att ha med dig dina akutläkemedel

Ta alltid med dig dina akutläkemedel om du har insektsallergi. Du kan leva ett bra liv trots allergin om du medicinerar rätt, vet hur du ska undvika stick och vet hur du ska göra om du ändå blir stucken.

Behandling

Du behöver snabbt vård när du får en svår allergisk reaktion av ett insektsstick. Om det är första gången bör det också utredas. Det kan också bli aktuellt med akutläkemedel att ha till hands om du blir stucken igen. Du kan då behöva ta antihistamintabletter, och om du har risk för svåra reaktioner även en injektionspenna med adrenalin, och kortisontabletter.

Behandlingen vid insektsallergi är olika beroende på om det gäller:

 • Behandling vid akuta besvär.
 • Behandling vid allergisk reaktion.
 • Behandling med allergivaccination.

Behandling vid akuta besvär

Du som söker vård för insektsallergi brukar få antihistamin och kortison i form av tabletter, och vid en svårare reaktion även en spruta med adrenalin. Du kan få stanna några timmar för övervakning på mottagningen.

Vid en allvarligare reaktion på insektsgift kan du behöva läggas in på sjukhus. Du får samma läkemedel och kanske också vätska direkt in i blodet. På sjukhuset övervakar personalen att du mår bra och att hjärta och lungor fungerar som de ska. Du får ytterligare läkemedel om du behöver det.

Behandling kan behövas efter en allergisk reaktion

Efter en svår allergisk reaktion av ett insektsstick får du diskutera med läkare vilket akutläkemedel du behöver ha till hands ifall du blir stucken igen. Du kan till exempel behöva antihistamintabletter, adrenalinpennor och kortisontabletter. Det är bra om du får både muntlig och skriftlig information av din läkare om hur och när du ska använda ditt läkemedel.

Vid en svår reaktion ska du alltid börja med en injektionspenna med adrenalin. Den kan göra att du får hjärtklappning och känner dig darrig, men det brukar gå över ganska snabbt. Du får sällan biverkningar om du tar kortison som en engångsdos eller bara under några dagar.  

Det är viktigt att du i förväg får lära dig hur injektionspennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion. Det är också viktigt att närstående vet hur läkemedlet används. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg. Fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Behandling med allergivaccination

Du som har haft en svår allergisk reaktion på ett stick och har antikroppar mot bi- eller getinggift i blodet kan ibland få allergivaccination, som också kallas allergen immunterapi.

Först får du en spruta en gång i veckan under cirka sju veckor och därefter allt mer sällan, en spruta ungefär varannan månad. Behandlingen pågår omkring fyra år och gör vanligtvis att du vänjer dig vid och blir mindre känslig mot det allergiframkallande ämnet.

Du får sprutan i överarmen. Ofta kliar det lite på stickstället som också kan bli lite svullet. Dessa besvär kan lindras om du tar en antihistamintablett före du får sprutan. Vid varje injektionstillfälle måste du stanna kvar på mottagningen minst en halvtimme efter sprutan, eftersom det finns en risk för en allergisk reaktion.

Vad är allergi?

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne. Ämnet kallas allergen. Det är ett äggviteämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär.

Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar, så kallat IgE. IgE-antikroppar kan bildas mot många olika ämnen, till exempel mot kattallergen som finns överallt i vår miljö, både i hem och skolor.

Antikropparna sätter sig fast på ytan hos en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. När det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna och får cellerna att släppa ut de retande ämnena. Dessa ämnen orsakar den allergiska reaktionen.

Vad händer i kroppen?

När du har fått ett stick av en insekt märks det genom att huden blir röd och svullen. Det brukar även svida och klia. Att bli stucken av en insekt i Sverige är oftast ofarligt, och om du inte mår dåligt för övrigt kan du vänta och se om det går över.

Om du har insektsallergi kan du till exempel få klåda och utslag på andra delar av kroppen än vid stickstället. Du kan ibland reagera kraftigt och behöva läkarhjälp om du blir stucken, men det är ovanligt med svårare allergiska reaktioner efter insektsstick.

Varför blir jag allergisk mot insekter?

Det är inte helt klarlagt varför vissa får insektsallergi. Risken för att reagera med allergi om du får ett geting- eller bistick ökar inte om du har andra allergier. Däremot har forskning visat att risken kan vara större för att du ska bli allergisk mot insekter om någon nära släkting är det. Risken är också större om du blir stucken många gånger, till exempel om du är biodlare.

Undersökningar och utredningar

Kontakta en vårdcentral för att få veta om du är allergisk. Du får berätta om dig själv, vilket är mycket viktigt för att läkaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur svåra besvär du har. Berätta om du vet vilken slags insekt du blev stucken av. Berätta också hur lång tid det tog mellan sticket och de första symtomen.

Ibland kan du också få göra något eller några av de här testerna:

Testerna visar att du har allergiantikroppar om du är allergisk. Det är vanligt att göra testet inom en till sex månader efter att du haft den misstänkta allergiska reaktionen.

Graviditet och amning

Du kan vid behov använda vissa antihistamintabletter om du är gravid eller ammar. Fråga på apoteket eller kontakta din läkare.

Du ska alltid använda ditt akutläkemedel om du har en allergi mot geting- eller bistick och får en allergisk reaktion. Det är farligare för barnet att du får en svår allergisk reaktion än att eventuellt påverkas av läkemedlet.

Påbörja inte en allergivaccination om du är gravid. Det är inte farlig, men risken för allergiska reaktioner som i sin tur kan skada fostret är störst i början av behandlingen. Däremot kan du fortsätta med pågående behandling om du blir gravid.

Mer information

Både bin och getingar tillhör en grupp av insekter som kallas gaddsteklar.

Getingar är jägare som sticker för att döda sitt byte. En geting kan sticka flera gånger, men det är bara honor som sticker eftersom hanen saknar gadd. Bålgeting är en av de getingarter som finns i Sverige. Den har samma slags gift som andra getingarter, men bålgetingen avger oftast mer gift per stick och därför kan reaktionerna bli större.

Ett bi använder sig av sin gadd för att försvara sitt samhälle, men eftersom gadden sitter ihop med tarmsystemet dör biet efter sticket. Om gadden sitter kvar när man blivit stucken ska man försiktigt skrapa bort den, eftersom giftblåsan fortsätter att pumpa in gift.

Även humlor har en gadd och kan sticka i självförsvar. Det kan kännas som att en humla bränns, men det som känns är sticket av en gadd som inte syns så väl eftersom kroppen är luden. Hannarna saknar gadd, medan däremot drottning och arbetare kan stickas flera gånger.

Vilka insekter kan ge allergiska besvär?

Det är framför allt bin och getingar som kan ge svårare allergiska reaktioner. Ett bistick innehåller omkring tio gånger mer gift än ett getingstick och brukar därför ge kraftigare symtom.

Allergi mot humla har tidigare varit ovanligt men har ökat de senaste åren.

Du kan även vara allergisk mot myggor, men det är mycket ovanligare än bi- och getingallergi och ger mycket sällan svåra symtom. I vissa delar av världen är kackerlacksallergi ganska vanligt, men inte i Sverige eftersom kackerlackor är ovanliga här. I varma och fuktiga klimat där kackerlackor är vanliga kan de orsaka inhalationsallergi på samma sätt som pollen och pälsdjur hos oss.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan