Så samarbetar vård och omsorg

Brukarföreningar i Halland

Innehållet gäller Halland

Våga Va

En förening och mötesplats för dig som vill sluta med missbruk. Våga Va finns i Halmstad, Ljungby och på nätet.

AA 

AA (Anonyma alkoholister) är en ideell global gemenskap av män och kvinnor som delar erfarenheter, förhoppningar och styrka för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet. 

Anonyma alkoholister (AA)

Sällskapet Länken

Idell organisation som bedriver konvalecentavdelning för de med missbruk som vill få till en förändring i sitt liv. Föreningen finns i Halmstad.

Tfn 035-12 19 60
Epost jan@kflanken.com

Laholmslänken

Tfn 0430-717 07, 0730-717 07

KF Länken Kungsbacka

Ideell kamratförening med fokus: "vi hjälper varandra i vår nykterhet". Ordnar aktiviteter för medlemmar. Föreningen finns i Kungsbacka.

Tfn 0300-778 53, 0733-03 88 41
E-post kflanken.kba@outlook.com

KF Länken Varberg

Ideell kamratförening med fokus: "vi hjälper varandra i vår nykterhet". Ordnar aktiviteter för medlemmar. Föreningen finns i Kungsbacka.

Tfn 0340-189 10

KF Länken Falkenberg

Ideell kamratförening med fokus: "vi hjälper varandra i vår nykterhet". Ordnar aktiviteter för medlemmar. Föreningen finns i Falkenberg.

Tfn 0346-126 65

NA

Anonyma narkomaner är en gemenskap och förening för kvinnor och män där droger blivit ett allvarligt problem. Man har regelbundna möten för att hjälpa varandra att förbli drogfria och hitta ett nytt sätt att leva, utan droger. Det finns lokala möten i Halland som du hittar på webbplatsen:

Anonyma narkomaner i Sverige

Stödgrupp för spelberoende Halland

Spelberoendes riksförbund

IOGT/NTO Nykterhetsrörelse

IOGT NTO Syd

Falkenbergs Fontänhus

Klubbhus med fokus på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.

Tfn 0346-71 10 71

Hela människan, Ria Falkenberg

85-föreningar i hela Sverige som driver socialt arbete på kristen grund.

Tfn 076-324 22 90

Till toppen av sidan