Lagar och bestämmelser

Kvalitetsregister som Region Halland lämnar uppgifter till

Innehållet gäller Halland

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården lämnar regioner uppgifter om dig till kvalitetsregister. Nedan kan du se vilka register som Region Halland lämnar uppgifter till. Om du inte vill att dina personuppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Du har rätt att avstå från att medverka

Det är frivilligt att medverka i ett kvalitetsregister. Du har alltid möjlighet att säga nej. Det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter lämnas till ett kvalitetsregister, kontakta den mottagning eller klinik som du besökt.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hanteringen av uppgifter i kvalitetsregister på sidan Nationella kvalitetsregister.

Kvalitetsregister

Nedan kan du se vilka kvalitetsregister som Region Halland lämnar uppgifter till.

 
Kvalitetsregister Verksamhet Uppgifter
AmbuReg Används av Ambulanssjukvården Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
BHVQ Svenska barnhälsovårds-registret Används av Vårdcentralen Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata.
BiPolär Används av Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin Personnummet, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder och uppföljningsdata.
Blodcancerregistret Används av Medicinkliniken Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata.
BOA-registret (bättre omhändertagande av patienter med artros) Används av Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av din sjukdom och hälsa.
BORIS (Barnobesitas i Sverige) Används av Barn- och ungdomskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Bättre beroendevård Används av Vuxenpsykiatrin Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, socioekonomi, och
uppföljningsdata.
CPUP (uppföljningsprogram för cerebral pares Används av Habiliteringen och Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Cytburken (se NKCx)    
GallRiks (svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi) Används av Kirurgikliniken, Medicinkliniken Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Graviditetsregistret Används av Kvinnohälsovården, Kvinnokliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland,
riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
GynOp (nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi) Används av Kvinnokliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
HabQ Används av Habiliteringen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder och uppföljningsdata.
InfCare Hepatit Används av Infektionskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
InfCare HIV Används av Infektionskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Kardiogenetikregistret, se SWEDEHEART     
Kvalitetsregistret ECT Används av Vuxenpsykiatrin Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser och åtgärder.
Kvalitetsregister för rör i trumhinnan, se Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukdomar    
Luftvägsregistret (RiksKol och NAR) Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationella diabetsregistret (NDR och NDR Barn), barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS) Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationella katarakregistret Används av Ögonkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar Används av Infektionskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och
uppföljningsdata.
Nationella njurcancerregistret Används av Urologikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och
uppföljningsdata.
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer Används av Kirurgikliniken Personnummer,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer Används av Medicinkliniken
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom Används av Hudkliniken, Kirurgikliniken, Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser
och åtgärder.
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening Används av Röntgenkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Används av Urologikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård Används av Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationellt kvalitetsregister Hörselrehabilitering, se Nationellt kvalitetsregister Öron-, näs- och halssjukvård    
Nationellt lungcancerregister Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Nationellt register för pankreas och periampullärt Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata.
Nationellt register för peniscancer Används av Urologikliniken Personnummer,
diagnoser, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
NEUROreg (svenska neuroregister) Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
NKCx, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention inkl Cytburken Används av Kvinnohälsovården, Kvinnokliniken Personnummer,
diagnoser och uppföljningsdata.
NPCR Nationella prostatacancerregistret Urologikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder och egen upplevelse av
sjukdom och hälsa.
NREV Nationellt kvalitetsregister för esofagus och ventrikelcancer Används av Kirurgikliniken Personnummer,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
NRS Nationella registret över smärtrehabilitering Används av Rehabiliteringskliniken Personnummer,
diagnoser, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
PsoReg Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis Används av Hudkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
PsykosR för bättre psykosvård Används av Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin  Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
Q-bup Används av Barn- och ungdomspsykiatrin  Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård).     
Registret för hörselnedsättning hos barn (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård).    
Registret för myringo och ossikuloplastik (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård).    
Registret för otosklerokirurgi (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård).    
Register för röstförbättrande stämbandskirurgi (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård).    
Riksfot Används av Ortopedikliniken Personnummer,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av din sjukdom och hälsa.
RIKSHIA (se Swedeheart)    
Rikshöft Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
Riksstroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke Används av Medicinkliniken, Rehabiliteringskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Rikssvikt, Nationellt hjärtsviktregister Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Riksät Används av Barn- och ungdomspsykiatrin Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
RättspsyK, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister Används av Vuxenpsykiatrin Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SBCR, Svenska Barncancerregistret Används av Barn- och ungdomskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
SCAAR (se Swedeheart)    
SCRCR, Svenska Kolorektalcancerregistret  Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
Senior Alert, Nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg Används av Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Ortopedikliniken, Rehabiliteringskliniken, Vårdcentralen, Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Sephia, se Swedeheart    
Septumplastikregistret, se Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård    
SESAR, Svenska sömnapnéregistret Används av Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
SFR, Svenska frakturregistret Användsa av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SHLR, Svenska hjärt- och lungräddningsregistret Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SIR, Svenska intensivvårdsregistret Används av Operations- och intensivvårdskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SKaPa, Svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit Används av Folktandvården Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder och uppföljningsdata.
SKRS, Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning Används av enheten Kommunikation Personnummer,
diagnoser och åtgärder.
SNQ, Svenskt neonatalt kvalitetsregister inklusive SWEDROP Används av Barn- och ungdomskliniken, Ögonkliniken Uppgifter om både mor och barn
som innefattar personnummer, vårdkontakter
med Region Halland, läkemedel, diagnoser,
åtgärder och uppföljningsdata.
SNR, Svenskt njurregister Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
SOReg, Scandinavian obesity surgery registry Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
SPOq, Svensk pediatriskt  ortopediskt qvalitetsregister Används av Ortopedikliniken
Personnummer, 
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, 
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och 
egen upplevelse av sjukdom och 
hälsa.
SPOR, Svenske perioperativt register Används av Operations- och intensivvårdskliniken
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata.
SQRGCS, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer Används av Kvinnokliniken
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
SQRTPA, Scandinavian quality register for thyroid, parathyroid and adrenal surgery Används av Kirurgkliniken, Öron-, näs- och halskliniken
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SRIR, Svenskt register för interventionell radiologi Används av Röntgenkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
SwedAD Används av Hudkliniken Personnummer, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, uppföljningsdata och åtgärder.
Swedeamp, Amputations och protesregistret Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
SWEDEHEART, Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi, sekundärprevention inkl RIKSHIA, SEPHIA, SCAAR, Hjärtkirurgi, SWENTRY, Kardiogenitik Används av Medicinkliniken, Rehabiliteringskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av din sjukdom och hälsa.
SveDem, Svenska Demensregistret Används av Vuxenpsykiatrin, Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser och uppföljningsdata.
Swedevox, Andningsviktregistret Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SWEDROP, se SNQ    
Swedvasc, Nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
SweHNCR, Svenskt kvalitetsregister för huvud och halscancer Används av Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata.
SweLiv, Svenska regisret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser
och åtgärder.
SWENOTECA, Svenska testikelcancerregistret Används av Urologikliniken Personnummer,
läkemedel, diagnoser, åtgärder och
uppföljningsdata.
Svenska Barnreumaregistret Används av Barn- och ungdomskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Svenska Hjärtkirurgiregisret, se SWEDEHEART    
Svenska Hypofysregistret Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Svenska ICD- och pacemakerregistret Används av Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
Svenska korsbandsregistret Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Svenska ledprotesregistret Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Svenska Makularegistret Används av Ögonkliniken Personnummer,
läkemedel, diagnoser, åtgärder, vårdkontakter
med Region Halland, läkemedel, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
Svenska Nationella fotledsregistret Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, riskfaktorer, åtgärder,
uppföljningsdata och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Svenska Palliativregistret Används av Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Ortopedikliniken, Palliativa vårdavdelningen, Öron-, näs- och halskliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
riskfaktorer, åtgärder och egen
upplevelse av sjukdom och hälsa.
Svenskt Bråckregister Används av Kirurgikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
SWENTRY, se SWEDEHEART    
Swespine, Svenska ryggregistret Används av Ortopedikliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.
Swe-Trau, Svenska traumaregistret Används av Akutkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder och uppföljningsdata
SWIBREG, Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom Används av Barn- och ungdomskliniken, Medicinkliniken Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel,
diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
Tonsilloperationsregistret, se Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård    
Svereh, Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin Används av Rehabiliteringskliniken, Vårdcentralen Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa.

 

Kontakta Region Halland

Kontakta din mottagning om du vill avstå från att dina uppgifter lämnas

Det är frivilligt att medverka i ett kvalitetsregister. Du har alltid möjlighet att säga nej. Det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter lämnas till ett kvalitetsregister, kontakta den mottagning eller klinik som du besökt.

Kontakta Dataskyddsenheten om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter hör av dig till Dataskyddsenheten på Region Halland via växeln 035-13 10 00 eller mejla dataskydd@regionhalland.se

Region Hallands webbplats finns information och kontaktuppgifter till de nämnder och styrelser som är personuppgiftsansvariga i Region Halland. 

Till toppen av sidan