Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Halland

Barn 0-7 år

Barn under 8 år som har en synnedsättning har rätt till bidrag. En ögonläkare eller ortoptist gör en bedömning och utfärdar ett recept som du tar med till en legitimerad optiker. Optikern hanterar bidraget och bidragssumman dras av direkt vid köpet av glasögon eller kontaktlinser. 

Nytt bidrag ges vid bedömt förändrat behov. Bidragets storlek styrs efter det bedömda behovet, men standardbeloppet är 800 kr.

Barn och unga 8-19 år

Du som är mellan 8-19 år och har en synnedsättning har rätt till bidrag på upp till 800 kronor för glasögon eller kontaktlinser. Optikern, som ska vara legitimerad, hanterar bidraget och bidragssumman dras av direkt vid köpet av glasögon eller kontaktlinser. 

Bidraget går att få högst en gång per år och det skett en styrkeförändring.

Övrigt om bidraget

  • För att få bidraget ska du vara folkbokförd i Halland. Asylsökande och tillståndslösa har också rätt till bidrag och ska då uppge LMA-nummer på blanketten.
  • Glasögonbågar ingår i bidraget.
  • Bidrag betalas inte för skadade eller borttappade glasögon, reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Du får heller inte bidrag för kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor.
  • Synundersökning ingår inte i bidraget.

Afaki

Personer med afaki (avsaknad av lins) kan få bidrag om ögonläkare förskriver glasögon eller kontaktlinser. Bidragsbeloppet varierar beroende på det bedömda behovet, men standardbeloppet är 800 kr.

Första gången man får bidraget förskrivs receptet av en ögonläkare eller optiker på ögonmottagningen alternativt syncentralen, därefter hanterar legitimerad optiker bidraget.

Till toppen av sidan