Textstrukturer i artiklar

Vaccination

Den här typen av text beskriver vad just denna vaccination innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Exempel på kapitelrubriker som kan behövas läggas till eller tas bort är Barn och vaccination och Om du har glömt att vaccinera dig.  

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här kan du länka till sjukdomstexten. Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Till toppen av sidan