Textstrukturer i artiklar

Symtom 2

Här är en variant som du kan använda dig av om ämnet är spretigt eller om det är många olika delar som ska in. Det kan till exempel handla om en samlingstext om ett ämne, som röda ögon eller symtomguide – kroppen efter förlossning.

Använd kapitelrubrikerna så långt det går. Bygg ut rubrikerna om det blir tydligare. Lägg till fler kapitel om det behövs. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Viktigt! Om du länkar till sjukdomstexter från kapitlet Diagnos Aa, skriv in att det finns beroenden i planeringsfliken i Epi på de texter du har länkat till. Så att all info på sajten om sjukdomen är samstämmig.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du vem den här texten riktar sig till. Om texten bara riktar sig till vuxna, länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

 
Till toppen av sidan