Textstrukturer i artiklar

Symtom 1

Symtomtexter är speciella. Här är ett förslag som du kan utgå ifrån. Använd kapitelrubrikerna så långt det går. Bygg ut rubrikerna om det blir tydligare. Lägg till fler kapitel om det behövs. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Till toppen av sidan