Textstrukturer i artiklar

Labbtest

Den här typen av text beskriver mer i detalj vad provet innebär, inte vad en sjukdom innebär. Texterna Blodprov: CRP och Blodprov: Hb är exempel på texter som passar i den här mallen.

Hur det går till vid provtillfället beskrivs i korta drag här men beskrivs mer på djupet i texter som att lämna blodprov och att lämna urinprov.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Bryggan

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Till toppen av sidan