Textstrukturer i artiklar

Behandling

Den här typen av text beskriver vad just denna behandling innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, till exempel Så påverkar behandlingen livet. Ändra kapitelordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. 

Tänk på att läsaren behöver få veta vilken ålder som avses i texten. Det ska framgå om texten enbart handlar om vuxna. Handlar den om alla åldrar behöver du i hela texten ställa frågor om hur det är för vuxna, barn eller specifika åldrar.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du till vem texten riktar sig. Länka till information som riktar sig till barn om det finns, och omm texten bara riktar sig till vuxna.

Ibland kan du länka till sjukdomar som behandlingen ingår i. 

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Till toppen av sidan