Vaccinationsbokningen tillfälligt stängd

All bokning av vaccination mot covid-19 är tillfälligt stängd. 

Anledningen är försenade vaccinleveranser och att många tider bokats upp av invånare från andra regioner. Läs mer på regionhalland.se

DIVERSE ORD OCH UTTRYCK A–Ö

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska användas för en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Använd inte handikapp.

I sjukdomstexter, ge gärna konkreta beskrivningar av vad det är man kan få svårigheter med. Skriv aldrig att en person är funktionshindrad eller handikappad. Däremot kan saker i omvärlden vara funktionshinder, till exempel en trappa eller en tröskel.

Exempel: Eftersom sjukdomen försämrar viktiga funktioner i hjärnan som minne, tolkning av sinnesintryck, omdöme och insikt blir den som får alzheimer alltmer beroende av sin omgivning. Efter några år är det ofta svårt att klara sig själv och man behöver hjälp med olika vardagssysslor och planering av dagen.

Skriv: intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning
används främst när en nedsättning har kommit i tidig ålder.

Skriv inte: begåvningshandikapp, förståndshandikapp

Till toppen av sidan