Stöd och behandling på nätet

Ångesthjälpen ung - internetbaserad KBT-behandling

Innehållet gäller Halland

KBT via nätet gör att du kan arbeta med din behandling hemifrån och när det passar dig bäst. Du får hjälp och stöd när du vill och var du vill. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och har utvärderats vetenskapligt. Ungdomsmottagningarna i Halland erbjuder Ångesthjälpen ung för dig som är 13 år och uppåt. Om du är intresserad kan du kontakta din Ungdomsmottagning få mer information och hjälp om hur du kan starta behandlingen.

Till toppen av sidan