Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Halland

Du som behandlats i Halland

Halland visar följande journaluppgifter via nätet:

  • Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
  • Journalanteckningar
  • Diagnos
  • Labsvar från Klinisk kemi, t ex vissa blodprover 
  • Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

Du kan se information från och med 2015

Du som fått vård i Region Halland kan läsa information som är skriven i din journal från 1 september 2015 och framåt. Vill du ta del av journalinformation som registrerats före 1 september 2015 i din journal får du be om papperskopior istället - ibland mot viss avgift. 

Behandling i andra landsting och regioner

Har du blivit behandlad i ett annat landsting/region som visar information i Journalen via nätet, så kan du som hallänning ta del av vad det landstinget eller den regionen publicerat. Du loggar då in som vanligt.

Information som inte visas från Halland

Region Halland har beslutat att information från följande enheter inte ska presenteras i Journalen via nätet:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Vuxenpsykiatrin
  • Rättspsykiatrin

Även journalanteckningar som märkts med ”våldsutsatthet” undantas. Du kan inte heller se t ex röntgenbilder eller remisser och remissvar, men Region Halland arbetar med att utveckla även denna möjlighet.

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. I undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-16 år. För att en vårdnadshavare ska få tillgång till sitt barns journal när barnet är 13-16 år ska en blankett fyllas i och undertecknas av minst en förälder och verksamhetschef för berörd klinik. Barn 13-16 år kan på motsvarande sätt få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet. Blankett för tillfällig åtkomst till journal för barn 13-16 år

Möjligheten att utse ombud togs bort 2018

Ombudsfunktionen, som innebar att exempelvis en äldre person kunde utse ett ombud för att hjälpa till att ta del av uppgifter i Journalen via nätet, har tagits bort. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att funktionen stred mot patientdatalagen. Du som är vårdnadshavare och har fått förlängd tillgång till ditt barns journal påverkas inte av det.

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din Journal via nätet. Försegla innebär att du stänger av möjligheten för dig själv och eventuella ombud att nå Journalen via nätet. Förseglingen sker omedelbart. Du kan sedan inte nå din journal via nätet.

Bryta försegling av journalen

Ångrar du att du förseglat din Journal och vill låsa upp förseglingen, så måste du kontakta Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47, och be om hjälp med att låsa upp. Du kan inte själv ta bort förseglingen. När du ringer Journalservice så tala in ditt namn och telefonnummer, så blir du sedan uppringd inom tre arbetsdagar.  

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra journalen. Spärr begränsar tillgången för vårdpersonal att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om spärra journal.  

Journalservice svarar på frågor

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet kan du ställa till Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47. Tala in ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd inom tre arbetsdagar.

Har du frågor om det som står skrivet i din journal ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna.

Till toppen av sidan