Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Hur har du det i dina relationer? Blir du lätt arg?

Innehållet gäller Halland

Tycker du att du ibland går över gränsen och beter dig nedvärderande och kränkande mot din partner eller någon annan i din närhet? Funderar du på om ditt beteende mot din partner är okej?

Det finns hjälp att få. Genom att prata om varför du agerar som du gör kan du bli bättre på att ta ansvar för dina handlingar. Hälso- och sjukvården och kommunens socialtjänst kan ge stöd och hjälp.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer kränkningar, hot och fysiskt våld far illa. Kanske har du själv upplevt våld i din familj under din uppväxt?

Hos BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du läsa mer om hur dessa handlingar påverkar barn.

Är det våld?

När man hör ordet våld tänker de flesta på fysiskt våld som orsakar smärta och skadar. Fysiskt våld innebär allt från att dra någon i håret eller knuffa, till grovt fysiskt våld som att slå eller skada någon med ett tillhygge.

Men våld är också alla handlingar som skrämmer, kränker eller får en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld är att utsätta någon för upprepat nedvärderande beteende.

Det kan också handla om att:

 • Nonchalera den andras åsikter.
 • Inte berätta viktiga saker.
 • Använda tystnad som vapen.
 • Ofta påpeka fel och brister.
 • Skylla egna misstag på den andra.
 • Agera svartsjukt.
 • Begränsa den andras frihet.
 • Hålla en partner utanför den gemensamma ekonomin eller kräva insyn i den andres personliga ekonomiska förehavanden.
 • Kontrollera den andras personliga mail och kontakter på sociala media och mobil.
 • Ta sig rätten att sätta regler i familjen utan samråd med de övriga.
 • Uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå sönder saker.
 • Hota att ge sig på den andra.
 • Det är också våld att pressa eller tvinga någon att delta i sexuella handlingar eller att tvinga någon att titta på sex. Det grövsta sexuella våldet är våldtäkt.

Några råd om du misstänker att ditt beteende mot din partner eller någon annan i din närhet inte är okej:

Vänd dig till en person du har förtroende för. Att våga prata om sitt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring.

Visa att du respekterar den andra genom att ta hänsyn till personens behov och åsikter. Du kan inte själv bestämma om och hur en skadad relation ska repareras. Du kan enbart bidra med det du bidrar med. Du är beroende av att den andra vill gå dig till mötes.

Om det gäller förhållandet till en partner, och om du tror på en fortsättning, måste du vara beredd på att det tar tid att återskapa den tillit som är nödvändig i varje relation.

Kontakta hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller familjerådgivningen i din kommun. Du kan behöva prata med någon som har det som sin profession att hjälpa personer som har utsatt andra för de beteenden och det våld som du kunnat läsa om i den här texten.

Socialtjänsten och familjerådgivningen kan erbjuda råd och stödsamtal kring att vara förälder, som exempelvis hur det är för barn när det blir konflikter och bråk i en familj. Genom samtal kan du också få hjälp att komma tillrätta med din livsituation och ditt beteende.

Kontaktuppgifter

Här hittar du länkar till kontaktuppgifter och mer information om stöd och hjälp.

Välj att sluta

Telefonlinjen Välj att sluta

Vårdcentralen

Kontakta din vårdcentral. Där kan du boka tid hos läkare, kurator, psykolog eller terapeut.

Ungdomsmottagningen

Du som är under 24 år kan också kontakta ungdomsmottagningen. Läs gärna mer på www.umo.se

Laholms kommun

Socialtjänsten
Familjerådgivningen

Halmstads kommun

Socialtjänsten
Råd och stödsamtal till föräldrar
Familjerådgivningen

Hylte kommun

Familjerådgivningen

Falkenbergs kommun

Stöd till barn, unga och familj (Relationsfridsteamet)
Familjerådgivningen

Varbergs kommun

Socialtjänsten
Relationsvåldsteamet
Familjerådgivningen

Kungsbacka kommun

Socialtjänsten
Familjerådgivningen

Till toppen av sidan