Att söka stöd och hjälp

Hitta en psykolog eller psykoterapeut

Det finns många sätt att få kontakt med en psykolog eller psykoterapeut. Du kan söka psykoterapi genom sjukvården eller på en privat mottagning. Ibland kan man få samtalsstöd genom företagshälsan, studenthälsan eller en försäkring.

Du kan läsa mer om hur det är att få samtalsstöd i texten om psykoterapi eller annan psykologisk behandling.

Du som är ung kan läsa mer på UMO.se.

Söka samtalsstöd inom sjukvården

Kontakta en vårdcentral om du behöver prata med någon. Genom att sätta ord på svåra känslor och tankar kan du få hjälp att må bättre. Du kan också få stöd att göra förändringar som kan vara svåra att klara av på egen hand.

En behandlare eller terapeut kan ha olika bakgrund och utbildning och ha olika inriktning. Det viktigaste är att du känner dig hjälpt och har förtroende för den du träffar.

Tio samtal vanligt

Många vårdcentraler erbjuder ett antal stödsamtal eller terapi under en kortare tid. Det innebär ofta att man får fem eller tio samtal under lika många veckor.

Det är vanligt att du först träffar en läkare för bedömning. Ibland kan man få vänta innan det finns tid hos behandlaren. All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt.

Vilken mottagning ska jag välja?

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Vissa mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Besök på mottagning eller videosamtal

Psykoterapisamtal sker vanligtvis på en mottagning, men det blir även allt vanligare att videosamtala med en psykolog eller psykoterapeut.

Det finns flera digitala vårdgivare som erbjuder behandling med videosamtal. En del erbjuder tjänsten till patientavgift, en del är privata. Kostnaden kan därför variera. Läs mer på respektive vårdgivares webbsida.

KBT på nätet

En del behandlingar kan du få tillgång till genom din telefon eller dator. Då får du först prata med en psykolog eller psykoterapeut, och får sedan ta del av en psykoterapeutisk behandling på nätet.

Behandlaren kan svara på frågor och stötta dig med de uppgifter och övningar som du gör. Läs mer om KBT på nätet.

Särskilda mottagningar

Om den hjälp du behöver inte finns på vårdcentralen kan du hänvisas till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller en samtalsmottagning.

Ibland behövs en remiss från vårdcentralen. Ibland kan du söka med en så kallad egen vårdgäran, alltså att du kontaktar mottagningen själv. Läs mer om att söka vård för psykiska besvär här.

Avgiften betalas av din region

När du söker psykolog eller psykoterapeut inom sjukvården bekostas behandlingen av regionen där du är folkbokförd, och du betalar inte mer än patientavgiften. Besöken räknas in i högkostnadsskyddet.

Viktigt att det känns rätt

Det är viktigt att det känns bra att prata med den behandlare du träffar. Känns det inte bra med en person, ska du be att få träffa någon annan.

Om du är missnöjd med den hjälp du har fått kan du klaga på vården. Läs mer här om du vill veta hur du gör om du inte är nöjd med vården.

Söka samtalsstöd på privat mottagning

Du kan också söka en psykolog eller psykoterapeut på en privat mottagning. Då får du betala behandlingen själv. Avgifter för privat psykoterapi kan variera, men ofta kostar det mellan 800 och 1500 kronor per besök. 

Besöken sker oftast på en mottagning, men det finns också många som erbjuder videosamtal. Det finns även flera privata vårdgivare som erbjuder KBT-behandling på nätet. Kostnaden för olika tjänster varierar mellan olika företag.

Behandlaren kan ha olika utbildning

Ta reda på vad den du träffar har för inriktning och kompetens. Psykologer och psykoterapeuter har en yrkeslegitimation som är godkänd av Socialstyrelsen.

En auktoriserad, certifierad, diplomerad eller ackrediterad terapeut är inte samma sak som legitimerad.

Du har alltid rätt att fråga den du träffar vad hen har för utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att du känner förtroende för den du träffar.

Hur hittar jag en legitimerad terapeut?

För att hitta en legitimerad psykolog eller psykoterapeut kan du söka en legitimerad behandlare genom en yrkesförening. Eftersom inte alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter anmäler sig till en söktjänst kanske du inte får någon träff för en viss behandlare, trots att hen har legitimation.

Vill du veta om en specifik privat psykolog eller psykoterapeut är legitimerad kan du ringa eller mejla till Socialstyrelsen.

Söka andra vårdgivare

I vissa hemförsäkringar ingår ett antal samtal med en psykolog eller psykoterapeut. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som ingår i din försäkring.

Du som arbetar kan ibland få samtal med psykolog hos företagshälsovården. Om du studerar på högskolan kan du kontakta studenthälsan, som ibland kan erbjuda samtalsstöd.

Du kan också söka psykoterapi via ett universitet eller institut som utbildar psykologer eller psykoterapeuter. Då kan du få träffa en person som är under utbildning, och som utför psykoterapin under handledning. Du kan själv söka efter dessa på nätet.

Till toppen av sidan