Att söka stöd och hjälp

Personligt ombud i Halland

Innehållet gäller Halland

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

  • Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.
  • Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Du kan läsa mer om personligt ombud på personligtombud.se

Möjligheten att få ett personligt ombud finns på flera ställen i Halland. Besök din kommuns webbplats för mer information om hur du kan få hjälp.

Till toppen av sidan