Att söka stöd och hjälp

Personligt ombud i Halland

Innehållet gäller Halland

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

  • Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.
  • Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Du kan läsa mer om personligt ombud på personligtombud.se

Personligt ombud finns i många av landets kommuner. Här nedan har du länkar till de halländska kommunerna och deras uppgifter om Personligt ombud. 

Halmstad
Varberg
Falkenberg
Kungsbacka
Laholm
Hylte

Till toppen av sidan