Att söka stöd och hjälp

Barnombud inom Psykiatrin Halland

Innehållet gäller Halland

Inom Psykiatrin Halland finns barnombud på alla avdelningar och mottagningar. Barnombuden ska verka för att man tar hänsyn till barnperspektivet på enheterna och arbeta för att barn som närståendes behov uppmärksammas.

När en förälder har en psykisk sjukdom berör det ofta hela familjen och dess sätt att fungera. Inte minst påverkas barnen som har sina föräldrar som trygghet och förebild i sina liv. Därför kan barn och ungdomar behöva extra stöd och hjälp när en förälder har en psykisk sjukdom.

Barn som förstår sin situation och förstår hur förälderns sjukdom kan påverka familjen, mår bättre. Att förstå gör tillvaron för barnet mer begriplig och ger dem bättre förutsättningar att känna sig trygga. Det har också visat sig att barn som anhöriga, som får stöttning i sin situation, har en minskad risk att själva drabbas av psykisk ohälsa i framtiden.

Leo får hjälp av psykiatrins barnombud

Filmen "Leo får hjälp av psykiatrins barnombud" är framtagen för att barn bättre ska kunna förstå på vilket sätt de har rätt till stöd och hjälp när en förälder mår dåligt.

Till toppen av sidan