Vaccinationer

Vaccination mot TBE

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

spruta i överarmen
Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen.

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Halland

TBE i Halland

Smittskydd Halland rekommenderar inte allmän TBE-vaccination för vistelse i Halland eftersom förekomsten hittills har varit låg och sporadisk. Det har tidigare rapporterats enstaka fall i norra Halland.

Under 2018 diagnosticerades tre fall av TBE i Halland, sannolikt smittade i Hylte kommun. Vid vistelse i skog och mark inom detta område kan, förutom skydd mot fästingar, även TBE-vaccination rekommenderas.

Till toppen av sidan