Att få recept och att köpa läkemedel

Dosförpackade läkemedel i Halland

Innehållet gäller Halland

Dosförpackade läkemedel innebär att de tabletter som ska tas vid ett och samma tillfälle samlats i en liten påse. Varje dospåse är tydligt märkt med personuppgifter, vad påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas. Detta underlättar för de personer som har svårt att veta vilken medicin som ska tas vid olika tillfällen under dagen.

Dospåsarna paketeras vanligtvis för att räcka till två veckors förbrukning. Vissa läkemedel går inte att packa i dospåsar och de levereras i så fall i sin originalförpackning, tillsammans med dospåsarna.

Personer som tar flera läkemedel dagligen och är i behov av hjälp med sin läkemedelshantering har möjligheten att få dosförpackade läkemedel. Det är läkaren på vårdcentralen som avgör om det är aktuellt. 

Det är framförallt äldre patienter som bor hemma eller i särskilt boende och vissa patienter inom den psykiatriska öppenvården som får medicinen förpackad på detta sätt.

Till toppen av sidan