KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Skriv ut (ca 4 sidor)

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse, som exempelvis Downs syndrom. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning som görs med några veckors mellanrum. Provet kan inte ge säkra svar, utan bara uppskattningar. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall.

Skriv ut

KUB är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.

Film om fosterdiagnostik

Halland

Film om fosterdiagnostik

Fäll ihop

Att tänka på

Att tänka på

Innan du gör KUB är det bra att tänka igenom varför du vill göra provet. Det är oftast lättare att fatta beslut om du får bra information innan. Du kan få information om vad provet innebär på barnmorskemottagningen. Fundera också på vad du skulle göra om resultatet inte blir det du hoppas på.

Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Du kan också läsa mer i vår artikel Vad är fosterdiagnostik?.

Fäll ihop

När och var kan jag göra testet?

När och var kan jag göra testet?

Den första delen, blodprovet, tas när du passerat vecka 9. Andra delen, ultraljudet, görs i vecka 11 till 14.

Vilka som erbjuds att göra KUB är olika inom olika landsting och barnmorskemottagningar. Testet är kostnadsfritt.

För att göra fosterdiagnostik behöver du en remiss. En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning. Oftast är det en barnmorska som skriver remiss och bokar in besök för diagnostik. 

Du kan söka vård på vilken mottagning du vill i hela landet.

Fäll ihop

Förberedelser

Förberedelser

Det behövs inga särskilda förberedelser inför blodprovet. 

Det är bra att vara kissnödig när det är dags för ultraljudsundersökning. En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre. 

Det går bra att ha med sig någon till undersökningen. Du som följer med får sitta bredvid på en stol. Det brukar vara olämpligt att ta med sig barn till undersökningen.

Fäll ihop

Så går testet till

Så går testet till

Foster på ultraljud i vecka 12.Ett foster i vecka 12 med huvudet till höger på bilden.
Barnmorskan mäter en särskild del i fostrets nacke.
Vid första delen av KUB tar barnmorskan ett blodprov i armvecket på dig som är gravid. Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium för analys.

Vid andra delen av testet gör barnmorskan en ultraljudsundersökning utanpå magen. Barnmorskan mäter en särskild del i fostrets nacke. Den speciella nackundersökningen kallas NUPP. Det går att göra enbart NUPP-undersökning, men resultatet blir säkrare när ultraljudet kompletteras med blodprov. 

Om blodprovet är färdiganalyserat får du svar på KUB i samband med ultraljudsundersökningen.

Fäll ihop

Vad kan undersökningen visa?

Vad kan undersökningen visa?

KUB kan visa hur troligt det är att fostret har Downs syndrom eller två andra mer ovanliga kromosomförändringar, trisomi 18 och trisomi 13. Testet kan inte ge klart besked om kromosomförändringar, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är. KUB kan behöva kompletteras med fostervattensprov, moderkaksprov eller NIPT.

Fäll ihop

Vilka erbjuds att göra provet?

Vilka erbjuds att göra provet?

Alla landsting erbjuder inte KUB. Där testet finns erbjuds det ibland endast till vissa grupper. Det kan exempelvis vara gravida över en viss ålder.

Fäll ihop

Biverkningar eller komplikationer

Biverkningar eller komplikationer

Efter blodprovet kan du bli lite öm i armen efter nålsticket, men annars är det inga biverkningar.

Ultraljudet har inga biverkningar. KUB ger ingen ökad risk för missfall.

Fäll ihop

Känslor efteråt

Känslor efteråt

Om provet visar en ökad sannolikhet att fostret har någon avvikelse kan det kännas jobbigt. Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Det kan vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Du kan behöva prata med en kurator, barnmorska eller läkare. Vårdpersonalen hjälper dig med dina funderingar. Det gäller inte bara för dig som är gravid utan även för dig som är blivande medförälder.

Du har rätt att få information om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, vad samhället kan erbjuda för stöd, vilka patientföreningar som finns och hur du gör om du vill göra en abort

Med stöd och information brukar det bli lättare.

Fäll ihop

Alternativ

Alternativ

Fäll ihop

Du som är gravid bestämmer

Du som är gravid bestämmer

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Det kan vara bra att prata med den som du blivit gravid tillsammans med om hur du vill göra. Om det går är det också bra att fatta ett gemensamt beslut. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid. 

Även du som är blivande medförälder har rätt att få stöd och information, även om du inte får besluta om fosterdiagnostik.

Fäll ihop

När är undersökningen olämplig?

När är undersökningen olämplig?

Det går att göra KUB även om det är en graviditet med fler barn än ett. Då kan det ibland vara svårare att ta ställning till resultaten. Så när det gäller fler barn än ett kan det vara lämpligt med särskild rådgivning.

Det kan vara bättre att göra moderkaksprov om det finns en ökad sannolikhet att fostret kan ha en viss genetisk sjukdom eller kromosomskada. Vid moderkaksprovet finns det möjlighet att DNA-analysera vissa medfödda sjukdomar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-12-17