Dyslexi

Skriv ut (ca 3 sidor)

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en pedagog med kunskap om dyslexipedagogik. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.

Skriv ut

Dyslexi kan märkas av på olika sätt. Ofta handlar det till en början om att du eller ditt barn har problem med både talat och skrivet språk. Det kan till exempel vara svårt att skilja på olika språkljud, på ord och på delar av ord när du hör dem. Det kan också vara jobbigt och tidskrävande att läsa. Men det kan även vara besvärligt att skriva, både att stava rätt och att komma ihåg vilket ord som ska användas. Det är oftast svårare att läsa än att höra information om du har dyslexi.

Sök hjälp och stöd i Halland

Halland

Sök hjälp och stöd i Halland

Råd om vård dygnet runt

Du kan alltid ringa till 1177 Vårdguiden på telefon, tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Barn och unga i skolåldern

Om man tror att ens barn har dyslexi bör man i första hand kontakta barnets lärare och skolans elevhälsoteam. Skolan ansvarar för att uppmärksamma, utreda och rikta insatser vid läs- och skrivsvårigheter. I de fall eleven är i behov av att dyslexidiagnos ställs kan förälder eller skola vända sig till logopedimottagning i Region Halland för läs- och skrivutredning. Egenremissformulär och information för vårdgivare finner ni på vår hemsida.

Vuxna

Vuxna som behöver stöd eller hjälp kan vända sig till sin vårdcentral eller skicka in en egenremiss som ni finner på vår hemsida.

Hemsidor

Läs mer om dyslexi:

www.dyslexiforbundet.se

www.fdb.nu

http://logopedeniskolan.blogspot.se/

www.urskola.se

 

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Det här är vanligt om du har dyslexi:

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
  • Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Du kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam. 
  • Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning.
  • Du har svårt att stava rätt.
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd. Det kan till exempel gälla talen i multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet.
  • Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord.
  • Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.
Fäll ihop

När och var ska jag söka hjälp och stöd?

När och var ska jag söka hjälp och stöd?

Om du är vuxen och behöver stöd eller hjälp kan du kontakta en vårdcentral eller en patientförening för personer med dyslexi, till exempel Dyslexiförbundet eller Svenska Dyslexiföreningen.

Kontakta barnets lärare och elevhälsan om du tror att ditt barn har dyslexi. Kartläggning och utredning kan göras av speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, logoped eller psykolog som har kunskap om dyslexi.

Du kan söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Kontakta Föräldraföreningen för dyslektiska barn som har verksamhet där barn och ungdomar kan få kontakt med andra unga med dyslexi.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Alla förskolebarn och förskoleklassbarn behöver språkträning och ljudträning muntligt, innan läsinlärningen börjar. Om ditt barn har dyslexi behöver hen träna med någon form av ljudmetod. Om barnet inte har lärt sig att läsa i första klass behöver hen få extra stöd.

Du som förälder kan se filmer med information om dyslexi hos Kod-Knäckarna. Där finns tips på vad ni kan göra hemma. Det finns även information på fem andra språk än svenska.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan göra det lättare för dig att läsa och skriva. I en del landsting går det att få hjälpmedel utskrivna på recept. En dator med rättstavningsprogram kan till exempel vara ett bra hjälpmedel och en läslinjal kan göra det lättare att följa texten.

Det är också bra med ljudstöd till texterna. Du kan till exempel lyssna på inlästa böcker eller använda talsyntes, då en datorröst läser upp texten. De flesta böcker går att lyssna på via appen Legimus, som finns på bibliotek och är tillgänglig för alla som har läshinder. I många skolor kan bibliotekarier eller specialpedagoger hjälpa till med inloggning i Legimus.

Fäll ihop

Påverka och delta i din behandling

Påverka och delta i din behandling

För att du ska kunna vara delaktig i din behandling är det viktigt att du förstår informationen du får. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin behandling. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-10-15
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lisa Marx och Kerstin Hyrefelt, specialpedagoger med inriktning på dyslexi, Svenska Dyslexiföreningen, Stockholm


Halland
Tillägg uppdaterade:
2018-10-15
Skribent:
Charlotte Tavelin, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Magnus Oléni, verksamhetschef BUP Region Halland