Dyslexi

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Allmänt

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det är många gånger ärftligt och svårigheterna med att förstå skriftspråket upptäcks ofta i en tidig ålder.

Man kan inte helt bli av med sina besvär, men även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika kompensatoriska hjälpmedel.

Besvär

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Ofta handlar det till en början om att man har problem med både talat och skrivet språk. Man kan till exempel ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man ser och hör dem, vilket ofta gör att man får problem med förståelsen av det lästa och hörda. Men också att skriva ord kan vara besvärligt, både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska användas. Man kan också ha svårare att läsa än att höra information.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på ord
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på bokstäverna i korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt.

Stöd och hjälp

Man kan behöva få hjälp tidigt med att öva sina läs- och skrivförmågor. Man kan minska besvären av dyslexi genom att öva sig att läsa och skriva tillräckligt snabbt. Lämpliga hjälpmedel måste alltid anpassas till de specifika besvären man har att läsa och skriva. En dator med rättstavningsprogram kan till exempel vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

Läs mer om olika hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter.

Om man tror att ens barn har dyslexi bör man kontakta barnets lärare och skolhälsovården. Man kan också söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Läs mer om Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB.

Vuxna som behöver stöd eller hjälp kan vända sig till sin vårdcentral eller en patientförening för personer med dyslexi, som till exempel Dyslexiförbundet.

Sök hjälp och stöd i Halland

Halland

Sök hjälp och stöd i Halland

Råd om vård dygnet runt

Du kan alltid ringa till 1177 Vårdguiden på telefon, tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Barn och unga i skolåldern

Om man tror att ens barn har dyslexi bör man i första hand kontakta barnets lärare och skolans elevhälsoteam. Skolan ansvarar för att uppmärksamma, utreda och rikta insatser vid läs- och skrivsvårigheter. I de fall eleven är i behov av att dyslexidiagnos ställs kan förälder eller skola vända sig till logopedimottagning i Region Halland för läs- och skrivutredning. Egenremissformulär och information för vårdgivare finner ni på vår hemsida.

Vuxna

Vuxna som behöver stöd eller hjälp kan vända sig till sin vårdcentral eller skicka in en egenremiss som ni finner på vår hemsida.

Hemsidor

Läs mer om dyslexi:

www.dyslexiforbundet.se

www.fdb.nu

http://logopedeniskolan.blogspot.se/

www.urskola.se

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-28
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Eva Wigforss, universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper, logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet


Halland
Tillägg uppdaterade:
2016-04-28
Skribent:
Charlotte Tavelin, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Magnus Oléni, verksamhetschef BUP Region Halland