Förbered ditt vårdbesök

Bra att veta inför ditt besök på Visby lasarett

Innehållet gäller Gotland

Råd och praktisk information inför ditt besök på Visby lasarett. Information om din behandling får du från din mottagning.

Mer information samt kontaktuppgifter finns på Visby lasarett, Gotland.

Undvik starka dofter

Av hänsyn till personer med överkänslighetsbesvär – använd inte starka dofter när du besöker sjukhuset. Tänk även på att hela sjukhusområdet är en rökfri zon!

Gratis sjukresa med buss

Region Gotland erbjuder gratis bussresa till besök eller inskrivning inom hälso- och sjukvården mot uppvisande av kallelse.

För hemresa efter besök på mottagning är det kvittot för besöksavgiften som gäller. Om du inte vill visa kallelsen betalar du kontant och sparar biljetten och besökskvittot för att få ersättning i efterhand genom att skicka in kvitto och biljett till kollektivtrafikenheten på adressen nedan. Uppge också konto som pengarna ska sättas in på.

Region Gotland
Teknikförvaltningen, Kollektivtrafikenheten
621 81 Visby

Följande resor ger inte rätt till ersättning:

  • resor till förebyggande vård t.ex. vaccinering, barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi eller annan hälsokontroll, permissions- eller överflyttningsresor.

Vid behov av serviceresa med taxi

Ring 0200-26 06 60
Läs mer på www.gotland.se/sjukresor

Centralkassa

Ankomstregistrering sker i centralkassan i huvudentrén. Gäller även patienter med frikort. Patientavgift enligt gällande taxa. Tag med giltig legitimation.

Öppettider:
Måndag – torsdag klockan 07.00–16.00 
Fredag klockan 07.00–15.00 

Förvaring

Ytterkläder hängs i entrén där låsbara skåp finns.

Sjukhusvärdinnor

Är det något du undrar över eller vill ha hjälp med finns det värdinnor/värdar från Röda Korset i huvudentrén, dagtid måndag–torsdag.

Sammanhållen journal

Sjukvården erbjuder sammanhållen journalföring. Det innebär att när du kommer till oss har vi möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare (t.ex. andra landsting och
privata vårdgivare). 
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina uppgifter. Kontakta i så fall aktuell mottagning eller avdelning. 

Du kan du läsa mer om regler och rättigheter samt hur vi behandlar dina personuppgifter här på 1177.se

Nationella kvalitetsregister

För att utvärdera och förbättra vården samlas information i nationella kvalitetsregister om en viss sjukdom eller behandling. Du har rätt att slippa bli registrerad och även rätt att få eventuellt redan registrerade uppgifter utplånade från registren. Om så är fallet meddela detta när du besöker en mottagning. Det påverkar inte den vård du får.

Läs mer om nationella kvalitetsregister

1177.se

Du vet väl att du kan logga in på 1177.se för att bland annat ta del av

  • din journal
  • dina utfärdade läkarintyg (sjukskrivning)
  • information om högkostnadsskydd för öppenvård
  • information om recept och högkostnadsskydd för läkemedel
Till toppen av sidan