Förbered ditt vårdbesök

Din säkerhet i vården – bidra till en säkrare vård

Innehållet gäller Gotland

Här får du råd om vad du kan tänka på inför ditt möte med vården. Råden bygger på "Din säkerhet i vården", ett informationsmaterial som gör det möjligt för dig som patient att bli mer delaktig i din vård och behandling. Om du deltar aktivt i din vård ökar säkerheten och vården blir bättre.

Rätt information

 • Säg till om du är överkänslig eller allergisk mot något.
 • Kontakta vårdpersonalen om du har frågor om din vård eller behandling.

Dina läkemedel

 • Berätta vilka läkemedel du tar och varför, ta gärna med dig en aktuell lista.
 • Säg till om du inte vet varför eller på vilket sätt du ska ta ett visst läkemedel.
 • Kontakta en läkare, sjuksköterska eller apotekare om du har frågor kring dina läkemedel.

Skydda dig själv och andra mot smitta

 • Tveka inte att fråga personalen om de har rena änder innan de tar i dig.
 • Tvätta och sprita dina händer efter toalettbesök.
 • Säg till om du har kräkts eller har diarré.
 • Tvätta dina händer innan du äter.
 • Nys eller hosta i armvecket. Använd pappersnäsduk när du snyter dig och sprita händerna efteråt.

Maten är viktig för din hälsa och tillfrisknande

 • Aptiten kan påverkas i samband med sjukdom.
 • Säg till om du ofrivilligt har gått ned i vikt, eller om du har svårt att tugga eller svälja.
 • Är du allergisk eller överkänslig mot något livsmedel är det viktigt att du berättar det.
 • Genom att välja rätt mat och dryck kan du påverka din hälsa och ditt välmående.
 • Du kan alltid fråga personalen om mat och dryck och du kan alltid komma med önskemål.

Förebygg fallolyckor

 • Använd stadiga skor som sitter bra på foten eller anti-halksockor.
 • Be personalen om hjälp om du känner dig yr eller ostadig när du ska upp och gå.
 • Om du lätt blir yr, sitt en stund på sängkanten, trampa med fötterna och drick lite vatten innan du reser dig.

Förebygg blodproppar

 • Rör på dig så ofta du kan.
 • Använd stödstrumpor om du har sådana.
 • Försök röra på dina ben och fötter, även om du är sängliggande.

Förebygg trycksår

 • Om du kan, försök att röra dig i sängen och ändra läge ofta. Även små lägesändringar gör stor nytta.
 • Säg till om du ligger obekvämt eller om det gör ont, till exempel på hälarna.
 • Personalen hjälper dig gärna att vända dig i sängen eller ändra läge i stolen.

Aktivitet är viktigt

 • Även om du är sjuk, försök att röra på dig varje dag.
 • Om du är inlagd på sjukhus, ät gärna dina måltider i patientmatsalen.
 • Om du känner dig ostadig, prata med personalen om gånghjälpmedel.

När du går hem

Innan du lämnar oss, se till att du har fått:

 • information om din vård och dina aktuella läkemedel
 • information om uppföljning av din vård och behandling
 • veta vem du ska kontakta om du har frågor eller behöver söka vård igen

Du kan alltid fråga personalen om du inte fått denna information.

Till toppen av sidan