Fler behandlingar

Kan jag få cancer av strålbehandling?

Fråga

Kan strålbehandling mot cancer orsaka en ny cancer?

Svar

Ja, men det är mycket ovanligt. Strålbehandling är ofta en viktig del i vården vid cancer. Det kan vara skadligare för dig att avstå från strålbehandling, även om det finns en risk att behandlingen orsakar en ny cancer. Strålbehandling ges bara om nyttan är större för dig än risken. 

Risken för ny cancer påverkas av hur mycket strålning du har fått, vilken del av kroppen som har behandlats och hur ung du var när du fick behandlingen. Barn som växer är känsligare för strålning.

Det tar ofta många år för cancer att uppstå, om den orsakas av strålning. Risken är därför större för yngre personer än för personer som redan har levt större delen av sina liv.

Cancer har sällan en enda orsak. Ofta kan ärftlighet, övervikt eller vanor som rökning ha större betydelse än strålning för risken att få cancer.

Här kan du läsa mer om strålbehandling.

Till toppen av sidan