Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Spärra journaluppgifter, Gotland

Innehållet gäller Gotland

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal vid andra vårdenheter.

Om det finns delar i din patientjournal hos Region Gotland som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal.

Att spärra en journal är som att skapa en skyddande mur runt den  vårdenhet du väljer. Endast personal som befinner sig inom enheten har då tillgång till den spärrade informationen.

Konsekvenser och risker med spärr av journal

En spärr kan orsaka besvär eller direkt fara för dig om vårdpersonal inte kan ta del av exempelvis provresultat, allergier, blodgrupp eller medicinering. Din journal kan också innehålla sjukdomshistorik som är viktig för din nuvarande situation.

Olika nivåer av journalspärr

Vårdgivarnivå

Du kan spärra din journal så att ingen utanför Region Gotland kan få tillgång till den. Det kallas spärr på vårdgivarnivå.

När du spärrar på vårdgivarnivå betyder det att din journal fortfarande är tillgänglig för vårdpersonal inom Region Gotland, men inte för privata vårdgivare på ön eller för vårdgivare på fastlandet.

Spärrgruppsnivå

Du har möjlighet att göra en mer specifik spärr av din journal om det finns vissa delar som du inte önskar att vårdpersonal från andra vårdenheter ska ha tillgång till. Det kallas spärr på spärrgruppsnivå.

Spärrar du exempelvis journalanteckningar från psykiatrin så har psykiatrin fortfarande tillgång till journalen, men den är inte synlig för andra verksamheter. 

Spärr av tilläggsval

Journaltexten ingår alltid i en spärr men du kan välja om följande ska spärras eller undantas från spärren:

  • Information om läkemedel
  • Viktig Medicinsk Information (VMI)
  • Patientuppgifter

Läkemedel
Att spärra delar av en gemensam läkemedelsjournal medför stora risker. Om din behandlande läkare inte ser dina läkemedel och recept kan du bli ordinerad läkemedel som ger farliga biverkningar i kombination med de du redan tar.

Viktig Medicinsk Information (VMI)
Journalens VMI-funktion är till för att registrera viktig information som påverkar din vård, till exempel olika medicinska tillstånd, behandlingar eller överkänsligheter. Att spärra den innebär därför stora risker för dig eftersom informationen inte visas för andra verksamhetsområden inom sjukhuset eller hos andra vårdgivare.

Patientuppgifter
Du bör inte spärra dina patientuppgifter om du vill ha sms-påminnelser, dosförpackade läkemedel eller om vårdpersonal ska kunna kontakta dig i samband med undersökningar och behandlingar.

Överskrida spärr

Nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare. Det innebär att en spärr inom ett verksamhetsområde i hälso- och sjukvården hos Region Gotland kan upphävas inom samma region. Om informationen är spärrad hos en privat vårdcentral eller vårdgivare kan vårdpersonal inom Region Gotland inte nå den. Inte ens i en akut nödsituation.

Samtycke

Med ditt samtycke kan personal inom hälso- och sjukvården Region Gotland tillfälligt överskrida spärrar som finns inom regionen. 

Häva spärr

Om du ändrar dig kan du häva spärren på din journal. Att häva spärren kan ta upp till sju arbetsdagar. 

Vem får spärra information?

Endast du som patient kan spärra din journal. Det är viktigt att du är tydlig i din beskrivning vilka vårdenheter du vill spärra.

Som vårdnadshavare kan du inte spärra ditt barns journal. I takt med barnets stigande ålder och mognad får dock barnet själv bestämma.

Sekretess gäller alltid, oavsett om journalen är spärrad eller inte

Vårdpersonal får endast läsa dina journaler hos andra vårdgivare om du gett ditt samtycke samt att de deltar i din vård. Syftet med att dela journalinformation är att ge behandlande läkare en bild över din vårdhistorik, tidigare behandlingar och provsvar, så att du kan få en så god och säker vård som möjligt.

Uppgifterna i din journal skyddas av sekretess och vårdpersonalen har bara tillgång till journalen utifrån tilldelad behörighet. Personalen har tystnadsplikt och får inte berätta för obehöriga vad som står i din journal.

Loggutdrag

Varje gång personal tar del av journaluppgifter skapas en logg, därför går det i efterhand att se vem som tagit del av din journal. Som patient kan du be att få ta del av logglistan. Vid frågor om loggutdrag kontaktar du den aktuella mottagningen.

Vad kan inte spärras?

  • Personal kan se att din journal finns även om den är spärrad, men kan inte läsa i den.
  • Du kan inte spärra en viss eller vissa vårdanställda. 

Upphäva journalspärr

Att häva spärren

Du kan logga in på 1177.se och begära hävning av en spärr, att häva spärren kan ta upp till sju arbetsdagar. 

Du kan även skriva ut en blankett här nedan eller kontakta 0489 - XXXX XX för att få en blankett hemskickad.

Nödöppning

Vårdpersonal har rätt att häva spärren vid så kallad nödöppning. Det kan till exempel gälla när patienten är medvetslös. Men man kan endast häva en spärr inom samma vårdgivare. Det innebär att en spärr inom hälso- och sjukvården hos Region Gotland kan upphävas inom samma region.

Tillfällig hävning

Med ditt samtycke kan personal inom hälso- och sjukvården Region Gotland tillfälligt överskrida spärrar som finns inom regionen. 

Till toppen av sidan