Att välja vårdmottagning

Fritt val av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården

Innehållet gäller Gotland

Barn- och ungdomar och deras vårdnadshavare kan själva välja fritt mellan Folktandvården eller en privat tandläkare på Gotland. Barn och ungdomar har till och med det kalenderår de fyller 23 år rätt till avgiftsfri tandvård enligt tandvårdslagen.

Alla tandläkare har på samma villkor tillgång till de specialister som arbetar inom Folktandvården. Det gäller såväl privata tandläkare som de som arbetar inom Folktandvården.

Här finns kontaktuppgifter till några av de tandläkare som finns att välja på Gotland.

Nyfödda barn och nyinflyttade barn och ungdomar blir placerade på den folktandvårdsklinik som är närmast folkbokföringsadressen. Det går alltid att byta tandvårdsklinik för att få tandvård hos en annan klinik.

Byta tandvårdsklinik

För att byta tandvårdsklinik tar du kontakt med den klinik på Gotland där du önskar få din tandvård. Bytet görs genom en blankett som innebär att vårdnadshavare/myndig ung vuxen godkänner att journalkopia och andra handlingar lämnas över till en annan klinik. Länk till blanketten finns längst ner på sidan.

Till toppen av sidan