VACCINATIONER

Vaccination mot difteri

Difteri orsakas av en bakterie. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Du kan skydda dig mot difteri med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika och Sydostasien.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De som har vaccinerats enligt programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern.

Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras med ytterligare en dos. Du rekommenderas då ett kombinationsvaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och ofta även mot kikhosta. Eftersom det kan vara enklare att få detta hemma istället för på resmålet kan du passa på i samband med att du ska resa.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna

Vuxna får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Grundvaccineringen består av tre doser.

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen:

  • Första dosen ungefär ett år före avresa.
  • Andra dosen en till två månader efter första dosen.
  • Tredje dosen fem till tolv månader efter andra dosen.

Om du inte hinner få alla tre doserna innan resan ska du ändå påbörja vaccinationen. Du får på så vis ändå ett visst skydd mot sjukdomen.

Efter tredje dosen har du ett skydd mot difteri i tio år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos, tio år efter tredje dosen. Efter fjärde dosen har du skydd mot difteri i minst 20 år.

Barn

Barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri före en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Barn upp till tre år får oftast sprutan på lårets framsida. Barn som är äldre än tre år får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Du som har fått alla doser i vaccinationsprogrammet för barn behöver bara få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan sist.

Graviditet och amning

Du kan vaccineras mot difteri både när du är gravid och när du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Till toppen av sidan