Tandvård

Tandvård för barn och unga på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Tillsammans med tandvården kan du skapa bra förutsättningar för en god munhälsa.

Fritt val av tandläkare

Såväl barn, ungdomar som vuxna kan fritt välja om man vill gå till Folktandvården eller privattandläkare. Nyfödda eller nyinflyttade barn och unga (upp till 23 år) registreras på närmaste folktandvårdsklinik, men möjlighet finns att välja en annan tandläkare.

Vid byte av tandvårdsklinik ska en blankett skrivas under av vårdnadshavare eller den myndiga patienten. Blanketten finns här: Byte av vårdgivare – barntandvård.pdf  Då kan journalkopior och andra patenthandlingar lämnas vidare till den nya kliniken. Ta kontakt med den klinik som du önskar byta till för att meddela bytet, kontaktuppgifter finns på Hitta vård.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Barn- och ungdomstandvård är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år. Barn och unga i gruppen asylsökande, papperslösa/gömda flyktingar omfattas och erbjuds regelbunden tandvård fram till den dag man fyller 18 år.

I den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården ingår den vård som bedöms nödvändig av tandvården. 

Barn- och ungdomstandvård är avgiftsfri, men den som uteblir från ett besök eller lämnar sent återbud får betala 500 kronor.

När en tand slås ut eller skadas

Det händer att tänder blir utslagna eller skadas i olyckor. Det är då viktigt att besöka en tandläkare för kontroll, oavsett om det är mjölktänder eller permanenta tänder som har skadats. Kontakta alltid i första hand barnets ordinarie tandvårdsklinik vid tandolycksfall. Kontaktuppgifter finns under Hitta vård.

Kan du inte nå ordinarie tandvårdsklinik finns information om akut tandvård/jourtandvård på Akut tandvård - Region Gotland. 

Sker olyckan vid en tidpunkt där barnets ordinarie tandläkare eller jourtandläkare inte går att nå kan du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Läs mer om Tandolycksfall - när en tand slås ut eller skadas.

Besök hos tandvården för barn 0-6 år

På sidan undersökning av barns tänder kan du läsa mer om hur besök och undersökningar hos tandvården går till. Nedanför kan du som förälder läsa om vad som händer på respektive besök upp till 6 års ålder. Prata gärna med barnet hemma för att förbereda er inför besöken.

0-1 år

Vid besök på Barnavårdscentralen (BVC) informerar sköterskan om munhälsa och berättar hur viktigt det är att komma igång med att borsta tänderna redan från det att första tanden kommer fram. Borsta två gånger om dagen med fluortandkräm anpassad för små barn.

Det är viktigt att undvika sötade drycker och mellanmål redan när ditt barn är litet, ge vatten när barnet är törstigt. Läs mer om mat och dryck som är bra för tänderna.

1 år

Runt ett års ålder får barn en kallelse till ett munhälsosamtal. Oftast hos en tandsköterska eller tandhygienist. Eftersom det är barnets första kontakt med tandvården är det viktigt att det blir en positiv erfarenhet. Prata gärna med barnet och förbered er hemma.

På besöket pratar ni om barnet, hur tandborstningen går och om era rutiner för mat och dryck. Du får också tips och råd för friska tänder hos barn och om hur du borstar tänderna på små barn.

Är det möjligt tittar man på de tänder som kommit fram. Behövs ytterligare besök hos tandvården innan barnet fyller 3 år så kommer en kallelse automatiskt för återbesök.

3 år

Runt tre års ålder år träffar barn en tandsköterska, tandhygienist eller tandläkare. Då tittar man i munnen och räknar barnets tänder, kontrollerar att de är hela och växer fram som de ska. Det går bra att sitta i förälderns knä om det känns tryggast. Själva undersökningen brukar ta ungefär 15 minuter. Förbered gärna ditt barn hemma genom att berätta vad som ska hända.

Efter undersökningen pratar ni om hur det ser ut i munnen. Du får råd om vad du som förälder kan göra för att hålla ditt barns tänder friska och om det är något extra ni ska tänka på. Du får också veta när det är dags för barnet att träffa tandvården nästa gång. Hur täta besök som behövs beror på barnets behov.

4-5 år

De flesta barn behöver inte träffa en tandläkare varje år. Mellan besöken hos tandläkaren kallas ditt barn till en munhälsokontroll, ofta hos en tandsköterska eller tandhygienist. För att hjälpa familjen att hitta bra vanor som minskar risken för karies hos barn pratar man om hur det fungerar med tandborstning och om rutiner kring mat och dryck. På besöket tittar man också i munnen.

Det är viktigt att tidigt upptäcka barn som har risk att utveckla ohälsa i munnen, ibland behöver ditt barn förebyggande tandvårdsbesök för att minska den risken. Ibland finns det behov av att träffa tandläkaren för en undersökning varje år eller för att ta hand om skador som redan uppkommit.

6 år

Runt sex års ålder får barn en kallelse för en undersökning hos tandvården. Då kan det också vara aktuellt att ta tandröntgen för första gången.

Det händer stora saker i munnen för barn i åldern 5 till 8 år. Nu börjar barnet tappa sina mjölktänder och de nya vuxentänderna tittar fram. Det är tänder som ska hålla hela livet. Först ut är framtänderna i underkäken som brukar dyka upp i 6 års åldern. Ungefär samtidigt kommer fyra nya kindtänder längst bak i munnen, två uppe och två nere. De nya kindtänderna är lite större och brukar kallas för sexårständerna.

Håll utkik efter sexårständerna! De är oftast lite gropigare vilket gör att matrester och bakterier lättare fastnar. Nya tänder är också extra känsliga för hål, så kallad karies, och kräver lite extra omvårdnad.

MER PÅ 1177.SE

Småbarnsförälder på Gotland?

Här finns samlad information om vart du kan vända dig för stöd och råd i frågor som rör barn i åldern 0–5 år.

Till toppen av sidan