Aktuellt i Region Gotland

Vi vill höra hur du upplever den psykiatriska vården

Innehållet gäller Gotland

Just nu genomförs en nationell undersökning av patienters upplevelser och erfarenheter av den psykiatriska vården. Det innebär att patienter som har varit på ett besök inom psykiatrin under mars och april eller varit inskrivna under mars, april och maj kan bli slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen.

Blir du utvald kommer du att få en förfrågan via din inkorg hos 1177.se om att delta i undersökningen. Du svarar enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk. För att få inbjudan via 1177.se behöver du tillåta aviseringar där. Om du inte kan eller vill svara via 1177.se får du en pappersenkät via posten. Dina svar är anonyma.

Bra vård skapas tillsammans

Syftet med undersökningen är att ta reda på patienters upplevelser av vården och få underlag för förbättringar av den.

– Det här är en möjlighet att påverka och ge återkoppling direkt till verksamheterna. Vi hoppas att du tar dig tid att svara. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla, säger Marie Härlin, verksamhetsområdeschef för psykiatrin.

Mer info om enkäten finns på Nationell patientenkäts webbplats

Till toppen av sidan