Vaccinationer

Vaccination mot japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation, som också kallas för japansk encefalit, är en virussjukdom som finns i stora delar av östra och sydöstra Asien. Sjukdomen sprids via myggor och är mycket ovanlig, men den kan vara allvarlig och bli livshotande.

Glad person som får en spruta med vaccin i armen.
Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen.

I länderna i Sydostasien som har tropiskt klimat kan du bli smittad av japansk hjärninflammation under hela året. I övriga länder är sjukdomen vanligast mellan april och oktober.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig om det här stämmer in på dig:

  • Du ska stanna i riskområden längre än tre till fyra veckor.
  • Du planerar upprepade besök till ett riskområde.
  • Du ska övernatta flera nätter på landsbygd i ett riskområde.
  • Du ska resa till ett område där det pågår en epidemi.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Vaccinet kan ges till barn från två månaders ålder och till vuxna.

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen. Barn som är yngre än ett år brukar få sprutan på lårets framsida.

Barn från två månader och ungdomar upp till 18 år

Grundvaccineringen mot japansk hjärninflammation består av två doser.

För att få ett bra skydd rekommenderas att barnet får doserna med fyra veckors mellanrum.

Efter dos två har barnet ett skydd i minst ett år.

Vuxna

Grundvaccineringen mot japansk hjärninflammation består av två eller tre doser beroende på din ålder.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får två doser med en till fyra veckors mellanrum. Om du har fyllt 60 år får du vanligtvis en påfyllnadsdos en till två månader efter dos två.

Efter dessa doser är du skyddad i minst ett år.

Ibland behövs en påfyllnadsdos

Om du eller barnet behöver ett fortsatt skydd rekommenderas en påfyllnadsdos ett till två år efter grundvaccineringen. Du eller barnet har då ett skydd i minst tio år.

Graviditet, amning och vaccination

Rådgör med läkare om du behöver vaccineras när du är gravid eller ammar. Det finns ännu inte tillräckliga kunskaper om ifall vaccinet påverkar barnet.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Du kan också få feber, ont i huvudet eller muskelvärk.

Kontakta läkare om besvären inte går över inom en eller några dagar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan