Syn

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Blekinge

Barn och unga som behöver glasögon eller linser och är folkbokförda i Blekinge kan få ett bidrag.

Bidrag för barn 0 - 7 år

Alla barn till och med 7 år som ordineras glasögon av offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker kan få bidrag.

  • För enstyrkeglas är bidraget 800 kronor per år.
  • För flerstyrkeglas är bidraget 1 000 kronor per år.

Om kostnaden understiger dessa belopp reduceras bidraget till den verkliga kostnaden.

En tidsgräns på 12 månader gäller om glasen behöver bytas på grund av förslitning eller skada.

Beror bytet på ändrad styrka kan det betalas flera gånger om recept/remiss finns. Finns inget recept måste det gå 12 månader mellan utbetalning av bidrag. Gäller även färgblindhet.

Bidrag för barn och unga 8 - 19 år

Barn och ungdomar från 8 år till och med året de fyller 19 år som ordineras glasögon av offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker kan få bidrag.

  • Bidraget är 800 kronor per år.
  • Bidraget betalas ut en gång per år. Gäller även färgblindhet.

Vem kan få bidraget?

Alla barn och unga som är folkbokförda i Blekinge kan få bidrag till och med det år de fyller 19 år. Det gäller också barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och papperslösa barn. 

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser behöver du ha ett recept eller ordinationsunderlag från en offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker. 

Vad får jag bidrag för?

Du kan få bidrag för glasögon eller kontaktlinser som hjälper din syn. Du kan få nya glasögon om din synnedsättning blir sämre. Du betalar synundersökningen själv. 

Du kan inte få bidrag för: 

  • Synundersökning
  • Reparation av glasögon
  • Borttappade glasögon eller kontaktlinser
  • Rengöringsvätskor.

Hur ansöker jag om bidraget?

Hos optikern fyller målsman eller myndig ungdom i en blankett. Optikern gör avdrag med bidragsbeloppet vid betalningen.

Om man köper glasögon eller kontaktlinser via nätet ska en bidragsansökan skickas in. Bifoga kopia på glasögonreceptet och kvitto på köpet. Ange även vilket bankkonto som bidraget ska utbetalas till.

Länk till bidragsansökan.

Bidragsansökan skickas till:

Region Blekinge
Glasögonbidrag
Verksamhetsstöd B 23
374 80 Karlshamn

Vid frågor kontakta handläggare på telefon 0454-73 28 26 eller via mejl leverantorsfakturor@regionblekinge.se

Till toppen av sidan