Syn

Glasögonbidrag för barn och unga i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Barn och unga som behöver glasögon eller linser och är folkbokförda i Blekinge kan få ett bidrag.

Bidrag för barn 0 - 7 år

Alla barn till och med 7 år som ordineras glasögon av offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker kan få bidrag.

  Höger glas Vänster glas Glasögonpar
Grundbidrag: enkelslipade glas     800 kronor

Extra bidrag: specialglas, högbrytande glas, myopikontrollerande kontaktlinser eller myopikontrollerande glas (bromsande närsynthet)

Högbrytande glas innebär styrkor över -6,0 eller + 6,0 eller cylinder över -3,5.

500 kronor 500 kronor 1000 kronor

Om kostnaden understiger dessa belopp reduceras bidraget till den verkliga kostnaden.

En tidsgräns på 12 månader gäller om glasen behöver bytas på grund av förslitning eller skada.

Beror bytet på ändrad styrka kan det betalas flera gånger om recept eller remiss finns. Finns inget recept måste det gå 12 månader mellan utbetalning av bidrag. Gäller även färgblindhet.

Bidrag för barn och unga 8 - 19 år

Barn och ungdomar från 8 år till och med året de fyller 19 år som ordineras glasögon av offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker kan få bidrag.

  Höger glas Vänster glas Glasögonpar
Grundbidrag: enkelslipade glas     800 kronor

Extra bidrag: specialglas, högbrytande glas, myopikontrollerande kontaktlinser eller myopikontrollerande glas (bromsande närsynthet)

Högbrytande glas innebär styrkor över -6,0 eller + 6,0 eller cylinder över -3,5.

500 kronor 500 kronor 1000 kronor
 • Bidraget betalas ut en gång per år. Gäller även färgblindhet.

Glasögon och kontaktlinser

Glasögon med glasögonbågar

Förskrivare: Ögonläkare, Optiker, Ortoptist.

Målgrupp: 

 • Grupp 1: Person med afaki, avsaknad av lins i ögat.
 • Grupp 2: Barn till och med 7 års ålder med behov av glasögon, samt barn och unga 8-19 år. 
 • Grupp 3: Person med synnedsättning som med optimal korrektion, bästa möjliga glasögon eller linser och har synskärpa 0,3 eller mindre på bästa öga.
 • Grupp 4: Person med medicinsk orsakad synnedsättning som kräver specialanpassning.

Grupp 1 och 2: För dessa grupper gäller bidrag i nedan tabell. Bidrag kan fås vid köp av glasögon hos optikerföretag. Vid förskrivning av kontaktlinser till personer med afaki, avsaknad av lins i ögat, kan även afakiglasögon förskrivas. Det går inte att få kompletterande läsglas till afakilins. 

Grupp 3 och 4: Personer som ingår i dessa grupper kan få glasögon av syncentralen. Reparation av glasögon eller utbyte av repade glas bekostas av Region Blekinge tidigast 1 år efter det att glasögonen har lämnats ut. Vid önskemål om båge utöver syncentralens sortiment går det att få bidrag på 100 kronor. 

Glasögonbidrag Enstyrka Flerstyrka
Afaki    
1 öga 500 kronor 700 kronor
2 ögon 1000 kronor 1400 kronor
Barn 0-7 år, 1 par glasögon 800 kronor 1000 kronor
Barn och unga 8-19 år 800 kronor  

Kontaktlinser, inklusive kosmetisk lins

Förskrivare: Optiker med kontaktlinsbehörighet vid syncentral i samråd med ögonläkare. 

Målgrupp:

 • Person med behov av specialanpassad kontaktlins på grund av medicinsk orsak och/eller defekt öga.
 • Person med diagnosen keratokonus, en ögonsjukdom på hornhinnan, där synskärpan på aktuellt öga är 0,5 eller mindre med bästa glasögonkorrektion. Schablonbidrag enligt nedan tabell kan fås vid diagnosen kratokonus, oavsett synskärpa i de falls lins anpassas av optikerföretag.
Schablonbidrag kontaktlinser  
1 öga 1400 kronor
2 ögon 1900 kronor

Vem kan få bidraget?

Alla barn och unga som är folkbokförda i Blekinge kan få bidrag till och med det år de fyller 19 år. Det gäller också barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och papperslösa barn. 

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser behöver du ha ett recept eller ordinationsunderlag från en offentligt finansierad ögonläkare eller legitimerad optiker. 

Vad får jag bidrag för?

Du kan få bidrag för glasögon eller kontaktlinser som hjälper din syn. Du kan få nya glasögon om din synnedsättning blir sämre. Du betalar synundersökningen själv. 

Du kan inte få bidrag för: 

 • Synundersökning
 • Reparation av glasögon
 • Borttappade glasögon eller kontaktlinser
 • Rengöringsvätskor.

Hur ansöker jag om bidraget?

Hos optikern fyller målsman eller myndig ungdom i en blankett. Optikern gör avdrag med bidragsbeloppet vid betalningen.

Om man köper glasögon eller kontaktlinser via nätet ska en bidragsansökan skickas in. Bifoga kopia på glasögonreceptet och kvitto på köpet. Ange även vilket bankkonto som bidraget ska utbetalas till.

Länk till bidragsansökan.

Bidragsansökan skickas till:

Region Blekinge
Glasögonbidrag
Verksamhetsstöd B 23
374 80 Karlshamn

Vid frågor kontakta handläggare på telefon 0454-73 28 26 eller via mejl leverantorsfakturor@regionblekinge.se

Till toppen av sidan