Tarmbesvär

Ärrbråck (utan operativ åtgärd)

Innehållet gäller Blekinge

Ett ärrbråck uppstår efter tidigare operationer där bukväggen försvagats i samband med tidigare kirurgi och spricker upp.

Bukinnehåll (så som tarm eller fettvävnad) buktar då fram genom det hål som uppstår i bukväggen.
Hos många personer medför detta tillstånd inga symtom eller besvär och då rekommenderas att man fortsätter att leva livet precis som vanligt. Har man symtom som påverkar livskvalitén kan tillståndet åtgärdas med en operation där bukväggen sys ihop och förstärks med ett plastnät. Om man inte önskar operation eller om en operation bedöms för riskabel, kan man vara hjälpt av en korsett som håller bråcket på plats i samband med mobilisering.

Såvida man inte opereras så finns det en liten risk att bukinnehåll fastnar i bråckporten. Detta ger kraftiga symptom som smärta och illamående. Bråcket blir då hårt och svullet. Uppstår dessa symptom är det viktigt att söka vård akut då det kan krävas en akut operation.

Till toppen av sidan