OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccination. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns två godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med fler vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. 

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination. 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.  

När kan jag vaccinera mig?

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Blekinge

Vaccination mot covid-19 i Blekinge

Preliminär tidplan för vaccineringen mot covid-19 i Blekinge, finns beskriven i texten
Preliminär tidplan för vaccineringen mot covid-19 i Blekinge, beskriven i texten.

Vi ber er att inte kontakta vården för bokning av vaccination. Det går inte att boka tid för vaccinering i dagsläget.

Planeringen inför vaccinationer i Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Prioriteringsordningen är uppdelad i 4 faser:

Fas 1, januari-februari

Under fas 1 vaccineras personer som bor på särskilda boenden för äldre och personalen på dessa boenden. Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker i januari på de särskilda boendena.

Under fas 1 vaccineras också personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i januari och februari i hemmet eller på vårdcentral.

Fas 2, februari-mars

Under fas 2 vaccineras personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari på vårdcentral.

Under fas 2 vaccineras också vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vi vaccinerar även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på boende, i hemmet eller på vårdcentral.

Med anledning av den stora smittspridningen av covid-19 och hög belastning på hälso- och sjukvården kommer vaccination av viss vårdpersonal ske tidigare än planerat. Vaccineringen sker parallellt med fas 1.

Fas 3, mars

Under fas 3 vaccinerar vi övriga personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i mars, i huvudsak på vårdcentral.

Fas 4, påbörjas i mars-april

Under fas 4 vaccinerar vi övriga personer som är 18 eller äldre som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinering av dessa personer påbörjar vi preliminärt i mars-april och den kommer att ske på vårdcentral.

Tid för vaccination

Region Blekinge informerar efterhand prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination. Det är inte bestämt hur du får en tid, om det exempelvis kommer en kallelse eller om du kommer kunna boka en tid digitalt. Region Blekinge återkommer med information om hur vaccinationen kommer gå till rent praktiskt.

Frågor om vaccination

Information om hur vaccinationen ska gå till rent praktiskt kommer att finnas här på 1177.se samt regionblekinge.se. Region Blekinge kommer löpande berätta om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen mot covid-19 går.

Informationsblad till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (från Folkhälsomyndigheten).

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1777 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Det tar omkring en vecka efter andra dosen innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.  

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vårdpersonalen ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

  • Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
  • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan