VÅRDEN I BLEKINGE

Stöd från fonder och stiftelser i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Det finns flera fonder och stiftelser som riktar sig till dig som behöver ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt pengar eller egendom till ett visst ändamål.

Här hittar du information om fonder och stiftelser som går att söka hos Region Blekinge. Här står också vad som gäller för att man ska kunna få stödet.

Fonder och stiftelser

Anna Petterssons reumatikerfond

Stödet är till för dig som har en reumatikerdiagnos och är i behov av ekonomisk hjälp för eftervård och rekreation. 

Samfonden DSÖ

En fond för dig som vårdas inom öppen eller sluten vård inom östra sjukvårdsdistriktet.

Stödet är till för dig som uppfyller något av följande kriterier:

A: Som ekonomiskt bidrag till dig som på grund av sjukdom har fått förminskad arbetsförmåga och därmed en försämrad ekonomi. 

B: Som ekonomiskt bidrag till den eftervård som du själv inte har möjlighet att bekosta.

C: Som ekonomiskt bidrag till ortopediska eller andra personliga hjälpmedel som du på grund av fysiskt handikapp bedöms vara i behov av. Detta gäller inte tandproteser eller vanliga glasögon. Även som ekonomiskt bidrag för konvalescentvård och rekreationsresor som du själv inte har möjlighet att bekosta. 

Frisängsfonden VSF

En fond för dig som vårdas inom öppen eller sluten vård inom västra sjukvårdsdistriktet.

Stödet är till för dig som uppfyller något av följande kriterier:

A: Som ekonomiskt bidrag till dig som på grund av sjukdom har fått förminskad arbetsförmåga och därmed en försämrad ekonomi. 

B: Som ekonomiskt bidrag till den eftervård som du själv inte har möjlighet att bekosta.

C: Som ekonomiskt bidrag till ortopediska eller andra personliga hjälpmedel som du på grund av fysiskt handikapp bedöms vara i behov av. Detta gäller inte tandproteser eller vanliga glasögon. Även som ekonomiskt bidrag för konvalescentvård och rekreationsresor som du själv inte har möjlighet att bekosta. 

 

Bidrag från fonderna får inte användas för ändamål som ska bekostas med allmänna bidrag från Försäkringskassan.

I länsstyrelsens databas för stiftelser hittar du mer information om fonderna och stiftelserna. Där kan du även söka efter information om andra fonder och stiftelser i Blekinge län.

Ansökan

Det är obligatorsikt med ett utlåtande från kurator eller behandlande terapeut på Region Blekinge för din ansökan. Det finns ett utrymme för detta i ansökningsblanketten. 

Kuratorer på Blekingesjukhuset når du genom att ringa Blekingesjukhusets växel Karlshamn 0454-73 10 00 och Karlskrona 0455-73 10 00. Fråga efter kurator på berörd klinik.

Till toppen av sidan