Så samarbetar vård och omsorg

Bra att veta när du ska skrivas ut och åka hem

Innehållet gäller Blekinge

Det är vanligt att du kan behöva fortsatt vård och omsorg även efter din tid på sjukhuset. Den här texten tar dig igenom alla steg – från inskrivning till utskrivning.

Bra att veta när du ska skrivas ut och åka hem

Efter tiden på sjukhuset ska du tryggt kunna återvända hem med det stöd du behöver. Därför har vi på sjukhuset ett nära samarbete med vården i din hemkommun.

Redan när du skrivs in kontaktar vi dem som ska hjälpa dig när du kommit hem. I informationen framgår också vilken dag du förväntas få åka hem. Om du ger ditt medgivande får de också information om varför du vårdas på sjukhus. Detta är samma information som du också får från din läkare. Allt för att du ska få en smidig resa genom vården.

Fast vårdkontakt

Under tiden du är på sjukhus får du veta vem som är din fasta vårdkontakt och var den personen jobbar. Den personen kommer bland annat att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg i hemmet.

Din fasta vårdkontakt kallar efter ditt medgivande till en samordnad individuell planering (SIP). Du är med och bestämmer var planeringen ska äga rum. Den kan göras på sjukhuset, men hemma hos dig är oftast det bästa alternativet. Om den görs i hemmet så ansvarar sjukhuset för att det finns en planering fram tills det att en SIP görs.

Som patient är du delaktig i din vård och omsorg. Det är därför bra om du skriver ner dina tankar under tiden på sjukhuset. Hur vill du att din fortsatta vård och omsorg ska bli när du kommer hem? Vad är viktigt för dig i din vardag?

Inför utskrivning från sjukhuset

När du blir utskriven från sjukhuset och ska åka hem får du skriftlig information om din tid på sjukhuset. Informationen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till din fasta vårdkontakt. Du ska också få med dig en lista på vilka läkemedel du ska ta och på de eventuella hjälpmedel du behöver i hemmet. Du ska känna dig trygg och säker i hemmet!

Informationen som du får vid utskrivningen är en sammanfattning om orsaken till din vård och vad som har hänt under din tid på sjukhus. Planeringen gäller fram tills att du har en samordnad individuell plan (SIP).

Samordnad individuell plan (SIP)

Det är viktigt att du är trygg i att du vet vad som är planerat för din fortsatta vård och vart du kan vända dig. Planeringen utgår ifrån vad som är viktigt för dig. Du är med och bestämmer målet för den fortsatta behandlingen och vägen dit.

I planeringen ska det tydligt framgå vem som har ansvar för vad. Vilka vård- och omsorgsgivare som ska bidra med insatser och vad du och dina närstående kan göra.

  • Vad ska hälso- och sjukvården, socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården göra? Vad kan du och dina anhöriga göra?
  • Hur och när ska uppföljningen av de planerade insatserna ske?

Du är med och bestämmer var planeringen ska äga rum. Den kan göras på sjukhuset, men hemma hos dig är oftast det bästa alternativet. Det kan finnas möjlighet för deltagare att medverka via video på distans. Det kan underlätta för de närstående som du vill ska delta i mötet.

Checklista

Som nyutskriven är det mycket att tänka på. Då kan det underlätta med en checklista där du skriver upp vad du kan tänkas behöva ta med dig hem från sjukhuset. Ta gärna hjälp av närstående och av personal runt dig och skriv en lista på saker du ska få med dig hem från sjukhuset.

Lagen om samverkan (LOS)

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Alla inblandade aktörer runt dig samverkar och tar sitt ansvar för planeringen så att du som patient kan skrivas hem samma dag du är utskrivningsklar – oavsett boendeform.

Till toppen av sidan