Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Egen provhantering

Egen provhantering är en tjänst som förvaltas av Inera. Vårt mål är att tjänsten ska kunna hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet när du använder tjänsten Egen provhantering. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som tjänsten minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Tjänsten Egen provhantering uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Här nedan beskrivs vilket innehåll i Egen provhantering som inte är tillgängligt.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten Egen provhantering:

  • Tjänsten förmedlar provsvar och medicinska termer från vårdgivare och det kan vara svårt ta till sig informationen. Inera jobbar vidare med att tydliggöra och förbättra strukturen för provsvar och informationstexter.
  • För att text och annat ska synas bra behöver det vara stora skillnader i färg, till exempel mörk text mot ljus bakgrund. Det kan kallas kontrast. Ibland har vi inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Det kan vara svårt att nå vissa knappar och funktioner.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Personer som inte kan använda mus eller liknande, kan navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

  • Det kan vara svårt att nå vissa av tjänstens funktioner såsom vissa knappar och länkar.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på sajten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan