Skador på överkropp och höfter

Du som har ökad risk att ramla

Innehållet gäller Blekinge

Ett fall kan orsaka hälsoproblem och skador på din kropp. Även fall utan att du skadar dig kan leda till att du begränsar dina aktiviteter på grund av rädsla att ramla igen. Det finns träning och andra hjälpmedel du kan använda för att undvika att ramla.

Person som ramlat.
Det finns träning och andra hjälpmedel du kan använda för att undvika att ramla.

Vanliga orsaker som ökar risk för att du ramlar:

 • yrsel eller nedsatt balans. (Yrsel och nedsatt balans kan till exempel bero på blodtrycksfall, lägesyrsel, inflammation i balansnerven, alkoholintag eller en biverkan från ett läkemedel). 
 • synnedsättning
 • neurologiska sjukdomar
 • undernäring
 • förvirring, ångest och oro
 • nedsatt muskelstyrka och rörlighet.

Att du ramlar kan också bero på att du:

 • använder skor utan bra stöd
 • har lösa mattor, sladdar och trösklar
 • går på ojämnt underlag
 • går på våta och hala golv
 • har dålig belysning.

Yrsel

Yrsel är vanligt och ger en ökad risk för att ramla. Yrsel går inte att vila bort utan du behöver röra på dig utifrån din egen förmåga för att yrseln ska bli bättre. Om du har behov av hjälp kan en fysioterapeut eller läkare ge tips på särskilda övningar. 

Så förebygger du fallskador

Här är några saker som kan minska risken för fallskador.

Träning är den bästa medicinen

Det bästa sättet för dig att minska risken för att ramla är att träna din balans. Din muskelmassa minskar naturligt med åldern. Muskelmassan kan också minska snabbt vid exempelvis sjukdom. Av den anledningen är det viktigt att du rör på dig.

Du kan alltid träna upp musklerna, oavsett ålder. Det är därför aldrig för sent att börja träna. Försök hitta något som är roligt och motiverar dig att komma i gång.

Ibland behövs mer specifik träning och med små medel kan man förbättra sin funktion avsevärt. Ett hjälpmedel kan göra att du känner dig tryggare och vågar röra dig mer.

Kosten

Näringsrik och varierad kost är extra viktigt om du är sjuk. Om du har nedsatt aptit, försök med små portioner lite oftare eller lägg till fler mellanmål. Kom ihåg att fylla på kroppen med vätska, speciellt när det är varmt ute. Att låta det gå många timmar mellan måltiderna kan göra dig trött och yr.

Andra sätt att förebygga fall

 • Använd stadiga skor eller antihalksockor.
 • Sitt en stund på sängkanten innan du reser dig upp. Be om hjälp vid förflyttning om du känner dig osäker. Använd hjälpmedel vid behov.
 • Diskutera dina läkemedel med din läkare. Flera läkemedel ökar risken för att falla.
 • Ät näringsrik och varierad kost i tillräcklig mängd.
 • Regelbunden aktivitet och rörelse efter förmåga.
 • Saker du använder ofta bör vara lättillgängliga.
 • Ta bort saker du kan snubbla över som lösa sladdar och mattor, samt flytta på möbler för att få bättre plats.
 • Våtutrymmen är högriskområden. Skaffa antihalkmatta, något att sitta på i duschen, stödhandtag på vägg eller andra hjälpmedel.
 • Använd bra belysning, gärna en nattlampa till exempel med rörelsensor.
 • Använd broddar vid halt väglag.

Den största riskfaktorn för framtida fall är en tidigare fallolycka. Om du upplever problem med att resa eller sätta dig på ett säkert sätt, har ramlat det senaste året eller känner dig rädd för att ramla, ta kontakt med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Efter bedömning kan du vid behov få stöd med träning, hjälpmedel eller anpassning av din bostad.

Kom ihåg

 • balansträning
 • stadiga skor
 • läkemedelsöversyn
 • näringsrik kost
 • se över risker i din hemmiljö.
Till toppen av sidan