Tobak

Blekinge: Tobak och operation

Innehållet gäller Blekinge

När du opereras är det många faktorer som påverkar resultatet på operationen. Du kan själva vara med och påverka genom att avstå från alla sorters tobak.

Film om tobaks- och alkoholfritt före operation

Om du slutar med tobak blir din operation säkrare

Om du röker fördubblas riskerna för komplikationer i samband med operation. De ämnen som finns i tobak är dock skadliga oavsett på vilket sätt man får i sig dem. Tuggtobak, snus, cigaretter, cigarrer och tobak i vattenpipa påverkar din kropp och försämrar kroppens möjlighet att klara av en operation. Du bör därför avstå från all tobak före och efter din operation.

Operation och rökning

Kroppens vävnader får syrebrist orsakad av framför allt ämnet kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får du i dig när du röker. Den blockerar då de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Nikotin finns i alla sorters tobak och påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig. Det gör att operationssåret läker sämre.

När läkningen går långsamt ökar risken för att få infektioner i såret. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Region Blekinge rekommenderar rökstopp 4-8 veckor före operation, samt 4-8 veckor efter operation. Genom rökstopp minskar komplikationsriskerna kraftigt.

Operation och snusning

Snusare bör sluta, eller ta uppehåll från snus, minst två veckor innan operation och ha uppehåll tills åtta veckor efter operation.

Hur du informeras om tobak i samband med operation

Vårdpersonal ska informera dig om risker med tobak och ge dig stöd för att bli tobaksfri i samband med operation. Du kan få hjälp både vid planerade och akuta operationer. På vissa vårdcentraler finns särskilt utbildade tobaksavvänjare som kan ge dig råd och stöd.

Slutar du med tobak blir du även kvitt ett beroende. Många upplever en känsla av frihet och får bättre självförtroende efter att ha slutat med tobak.

Din blodcirkulation och ditt immunförsvar förbättras. Hos rökare försvinner hostan och luftvägarna fungerar bättre. Det är vanligt att andningen går lättare och man får bättre kondition. Även lukt- och smaksinne kommer tillbaka och du får en bättre andedräkt.

Till toppen av sidan