Beröm, kritik eller förslag på förbättringar

Synpunkter efter samtal med 1177 i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Har du har synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Blekinge? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Lämna dina synpunkter

Har vi gjort något bra? Mindre bra? Berätta vad du tycker om 1177 Vårdguiden på telefon, positivt så väl som negativt. Alla åsikter och erfarenheter är värdefulla - vi vill vara ännu bättre nästa gång du ringer till oss.

För att vi ska kunna ta hand om dina synpunkter behöver du skriva:

  • Mejladress om du vill ha svar från oss. Du behöver däremot inte ange namn eller personnummer.
  • Telefonnumret som du ringde ifrån.
  • Datumet och tidpunkten när du ringde.

Tänk på att du inte kan ställa frågor om sjukrådgivning via det här formuläret. Behöver du rådfråga en telefonsjuksköterska ringer du 1177.

Synpunkter efter samtal med 1177 i Region Blekinge

Till toppen av sidan