Kontakt

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Har du har synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Blekinge? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Synpunkter om samtal till 1177 Vårdguiden på telefon i Region Blekinge

Till toppen av sidan