HÖRSEL

Börja använda hörapparat

Att vänja sig vid hörapparater

Ofta väntar man i många år med att skaffa hörapparat trots att hörseln blivit sämre. När man väl söker hjälp kan man ha höga förväntningar på att hörseln ska bli som förut, ungefär som när man skaffar glasögon vid nedsatt syn. Men hörseln går inte att återskapa på samma sätt. Alla omgivande ljud förstärks mer eller mindre i en hörapparat.

När man börjar använda hörapparaterna kan man uppleva att man hör för mycket ljud. Det brukar kallas för att man blir ljudtrött. Med hjälp av hörapparaterna har man åter börjat höra vardagens alla ljud som man på grund av hörselnedsättningen inte hörde tidigare, och nu upplevs de som störande. Det kan vara allt från svaga ljud, som en klocka som tickar, till starkare ljud från trafik eller fläktar. Särskilt vasst och obehagligt kan så kallade högfrekventa ljud låta, som prassel av tidningar eller skrammel av bestick.

Det beror på att hjärnan under lång tid har anpassat sig till den nedsatta hörseln, ungefär som om man i flera år haft på sig hörselskydd. Har hörselnedsättningen utvecklats under lång tid kan det ta flera månader innan man vänjer sig vid att ha hörapparat, eftersom hjärnan återigen måste anpassa sig till alla vardagsljud.

Att höra bra med hörapparat bygger på träning

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre. Använder man hörapparaterna regelbundet tränar man upp sin förmåga att höra. Det är viktigt att apparaterna används dagligen, och helst hela den vakna tiden. Man kan börja med några timmar de första dagarna, och efter några veckor kan man ha dem på sig hela dagar.

Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir man också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Hörapparaterna har olika lyssningsprogram som är till för att förbättra möjligheten att höra i miljöer med störande ljud. Vissa störande ljud, till exempel från tv och radio, är det däremot bäst att stänga av i en samtalssituation.

Hantera sin hörselnedsättning

Trots att man har hörapparat kan det ändå ibland vara svårt att höra. En del situationer är mer krävande än andra, som fester, konferenser och andra sammankomster med mycket folk. När flera personer talar samtidigt förstärks alla röster i hörapparaten vilket gör att det blir svårt att urskilja en enskild persons röst.

Det kan vara bra att fundera på vilka situationer man tycker känns jobbigast och vad man själv kan göra för att underlätta. Bara att berätta för personer i ens omgivning att man hör dåligt kan göra kommunikationen lättare och förhindra missförstånd. Det kan också kännas bra att beskriva hur man påverkas av sin hörselnedsättning och vad andra kan göra för att man ska uppfatta vad de säger.

Det kan exempelvis vara lättare om personen som pratar vänder sig mot en själv. Genom att avläsa personens ansikte och läpprörelser hör man bättre. Man kan även be personen att prata långsamt. Är det flera som samtalar kan man försöka se till att en åt gången pratar. Man brukar också ha svårare att uppfatta vad någon som skriker eller höjer rösten säger.

Att själv vara tydlig

Överhuvudtaget är det bra att göra sin omgivning uppmärksam på hörselnedsättningen, och själv försöka vara så tydlig som möjligt:

  • Skapa ögonkontakt med den du talar med. Tänk på att själv tala klart och tydligt.
  • Titta på den andras mun, ansikte och händer och att ställa kontrollfrågor när du inte uppfattat något.
  • Visa tydligt om bakgrundsbuller gör det svårt för dig att höra.

Det brukar vara bra att informera om sin hörselnedsättning både i familjen, bland vänner och bekanta och på arbetet.

Ta hjälp om det behövs

Ibland kan det vara svårt att vänja sig vid hörapparaten och att hantera sin hörselnedsättning. Då kan man få extra hjälp, till exempel av en audionom, en hörselpedagog eller en heminstruktör för hörsel. Man vänder sig till den mottagning där man fått sina hörapparater utskrivna.

Naturligtvis orkar man inte alltid vara aktiv och berätta för alla om sin hörselnedsättning. Självklart måste man ha dagar då man drar sig undan och bara tar det lugnt. Men om man känner sig isolerad eller mår dåligt på annat sätt på grund av sin hörselnedsättning, kan det vara bra att träffa en kurator eller psykolog. Finns det inte sådan hjälp hos audionommottagningen kan man vända sig till vårdcentralen.

Praktiska råd

1. Börja med att sätta in öroninsatsen i hörselgången. Hörapparaten kan slås på antingen innan den sätts in i örat eller när den sitter på plats. 2. Lägg upp hörapparaten bakom örat. Nu ska ljudet komma igång. Om hörapparaten har volymkontroll, ställer du in lagom ljudstyrka efter behov. Är hörapparaten programmerad med olika lyssningsprogram väljer du det program som passar bäst.

Hur man sätter hörapparaten på plats

De flesta hörapparater har sin strömbrytare i batterifacket som oftast sitter längst ned i hörapparaten. När man har satt in ett batteri och stänger igen batterifacket går hörapparaten igång, ofta med en tidsfördröjning på ungefär tio sekunder. På den tiden ska man hinna sätta hörapparaten på plats. Om hörapparaten är igång när man ska sätta den på plats blir det ofta rundgång i apparaten.

Om man tycker att det är för kort tid kan man tala med audionomen som kan ställa in fördröjningstiden så att den blir längre än tio sekunder. Det går också att ta bort tidsfördröjningen helt.

Skötsel av apparaten

Alla hörapparater behöver hållas torra och göras rent varje dag för att fungera. Är de tilltäppta av vax fungerar de inte. De ska tas ut ur örat om de riskerar att bli skadade.

När man sköter om hörapparaten är det bra att sitta vid ett bord så att man har ett rent underlag och bra belysning. Det är viktigt att inte tappa apparaten på ett hårt golv eller där små delar kan rulla iväg så man inte ser dem, i till exempel badrum.

Hörapparater tål inte sådant som hårspray, parfym, hårtorkar eller höga temperaturer, och kan till exempel inte torkas i en mikrovågsugn. 

Några tips

Man ska inte använda hörapparaten när man badar, duschar eller vistas utomhus i kraftigt regn, eftersom de flesta hörapparater är känsliga för fukt. Ett bra råd är att ha med sig asken att lägga apparaten i om man behöver ta av den när man är ute både för att skydda den och undvika att tappa bort den.

När man ska sova bör man ta ut hörapparaten eftersom örat behöver få vila och luftas. Det är även bra att öppna batterifacket för att på det sättet lufta ut kondens och fukt som kan samlas i hörapparaten genom kroppsvärmen. Det kan vara bra att köpa en så kallad torkburk med torktabletter och lägga hörapparaterna i den. Burken gör att hörapparaterna torkar effektivare.

Det är viktigt att rengöra hörselgångsinsatsen regelbundet. Då minskar man risken för klåda och eksem i örat. Audionomen visar hur man rengör sina hörapparater. Man kan också läsa i hörapparatens bruksanvisning hur man gör.

I hörapparatens bruksanvisning står det också vilka batterier som ska användas. De flesta hörapparater har signalvarning en stund innan batteriet tar slut. Det är alltid bra att ha med sig extra batterier.

Hörapparater ska inte påverka en pacemaker, men om du har tillbehör till dina hörapparater kan det vara bra att rådfråga en läkare om hur du ska hantera dem på bästa sätt. Det är inte några problem att passera stölddetektorer eller röntgenkontroller på flygplatser.

Till toppen av sidan