Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Blekinge: Infektioner hos barn i förskolan

Innehållet gäller Blekinge

Att barn blir sjuka oftare är helt naturligt. Detta eftersom de inte har träffat på smittämnena förut. Att få infektioner är viktigt för barnets immunförsvar. I genomsnitt har barn 6–8 luftvägsinfektioner per år. Antalet infektioner brukar minska när barnet kommer upp i 4-5 års ålder.

När ska barnet stanna hemma?

  • Feber: Stanna hemma tills barnet har varit fri från feber i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel.
  • Diarré eller kräkning: Stanna hemma tills ditt barn kan äta normalt och det har gått 48 timmar sedan barnet senast kräktes eller hade vattentunn diarré. I magsjuketider kan smittspridningen inom förskolan begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.
  • Trötthet: Stanna hemma när barnet är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. Till exempel om barnet inte har kunnat sova på grund av hosta. Barnet ska orka delta i aktiviteter både inom- och utomhus.
  • Antibiotikabehandling: Stanna hemma tills barnet är feberfri, har ett gott allmäntillstånd och tills behandlingen har pågått i minst två dygn.
  • Tillfällig läkemedelsbehandling: Stanna hemma om ditt barn behandlas med en medicin som en vuxen behöver ge, till exempel ögondroppar eller antibiotika. Förskolepersonalen är inte skyldig att ge tillfällig medicin till ditt barn.
  • Barnets infektionstillstånd ska inte kräva ökad omvårdnad på förskolan. Till exempel ska förskolepersonalen inte behöva sköta upprepade tvättningar av kladdiga ögon eller sköta behandling av svinkoppor.

Kom ihåg: Barnet kan vara aktivt hemma men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Du är expert på ditt barn och kan göra de rätta bedömningarna på hemmaplan. På förskolan bedömer personalen om ditt barn orkar vara med eller inte.

Till toppen av sidan