Lek

Ge barnet ett språk - läs tillsammans!

Innehållet gäller Blekinge

Att titta i böcker och läsa tillsammans med sitt barn är ett härligt sätt att vara nära varandra. Man får tillfälle till goda samtal. Böcker, berättande och läsning stimulerar barnets språkutveckling. Barnet tränar sin fantasi, kreativitet, koncentration och får många möjligheter att lära sig nya ord.

Lagom svåra böcker

Välj en bok som är lagom svår och som är anpassad till barnets språkliga invå och intresse. Låna gatis på ditt bibliotek, bibliotekarien hjälper dig gärna!

Trivsamt och mysigt

Försök att hitta en lässtund varje dag. Ha det lugnt och rofyllt omkring er, utan störande ljud. Sitt bekvämt och ha kropps- och ögonkontakt med ditt barn. Låt boken och berättandet spela huvudrollen och låt inte annat avbryta. Ditt barn älskar att höra din röst, även om du själv inte tycker att du läser så bra.

"Pratläs" boken

Berätta med dina egna ord, med ditt eget språk och med bilderna som stöd. Knyt an till barnets egna erfarenheter. Då är det lättare att anpassa boken till ditt barn.

Visa bilderna

Peka ut de viktigaste bilderna som passar till texten samtidigt som du berättar. Då hjälper du ditt barn att rikta sin uppmärksamhet mot det som är viktigt i texten. Barnet får lättare att förstå och följa med i berättelsen.

Överdriv gärna

Var inte rädd för att "spela teater" när du läser. Använd gärna ljud, miner och gester. Överdriv betoningen, gör pauser (speciellt för överraskningseffekter) och härma saker i texten. Lek med rösten, gör rösten pipig eller använd basröst för att illustrera olika figurer. Det fångar barnets intresse och uppmärksamhet.

Låt ditt barn vara med

Låt barnets intresse och tempo styra bokläsningen. Häng på det barnet visar intresse för, till exempel bilder, och sätt ord på det. Vänta in och fånga upp barnets ord, gester och ljud.

Berätta tillsammans

När ni läst samma bok nägra gånger, kan ni tillsammans berätta till bilderna och hjälpas åt att komma ihåg vad boken handlade om.

Tips på böcker och film

Förslag på böcker att titta i och läsa: Boklista bokrecept - Biblioteksutveckling

Tipskort - Biblioteksutveckling Här finns samlade tips på vad som är bra att tänka på när man läser böcker i olika kategorier.

Det finns många bra böcker för barn som behöver extra språkträning, men givetvis är böckerna bra för alla barns språkliga stimulans. Logopedmottagningen samarbetar med biblioteken i Kronoberg för att främja små barns språkutveckling. Barn med språklig sårbarhet kan få ett Bokrecept på barnlogopedmottagningen. Bokrecept - Biblioteksutveckling Språkstegens bokrecept

Film: I filmen "Hitta språket" får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk (filmerna finns på flera olika språk).

"Hitta språket!" En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år på webbplatsen Kodknäckarna.

Till toppen av sidan