Efter förlossningen

Hörselundersökning av nyfödda barn i Region Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Hörselundersökning för nyfödda rekommenderas av Statens beredning för medicinskt utvärdering (SBU) sedan 2004 för samtliga barn födda i Sverige. Syftet med undersökningen är att tidigt upptäcka medfödda hörselnedsättningar, för att kunna sätta in stöd och hjälp och på så sätt möjliggöra god språkutveckling.

Hörselundersökningen utförs på BB/neonatalavdelning eller på tidig hemgångsmottagning cirka 48 timmar efter förlossningen.

Om undersökningen inte ger svar vid första kontrollen rekommenderas en ny kontroll efter ytterligare 48 timmar. Svaren kan påverkas om till exempel fostervatten eller fosterfett finns kvar i hörselgången.

Om svaren uteblir efter den andra kontrollen kommer ni att remitteras till hörselvården för en ny kontroll efter cirka 4 veckor.

De barn som har en utökad risk för hörselnedsättning, till exempel om familjemedlemmar haft hörselnedsättning sedan födseln, kommer de kallas för kontroll på hörselvården.

Den vanligaste metoden är registrering av otoakustiska emissioner (OAE). Ett klickljud sänds in i barnets hörselgång via en öronsnäcka, och hårcellerna i innerörat sätts i rörelse. Dessa rörelser avger ett svagt ljud som tas upp av en mikrofon.

Om ytterligare test behövs, används hjärnstamsaudiometri (ABR). Ett klickljud sänds in i örat och svaren i hörselbanorna registreras med hjälp av elektroder som klistras på barnets huvud. Båda undersökningarna är snabba och orsakar inget obehag.

Ett godkänt resultat utesluter med stor säkerhet hörselnedsättning som kan påverka språkutvecklingen hos barnet. Även med godkänt resultat kan hörselproblem uppkomma senare, framförallt till följd av mellanörekatarr. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.

Hos 1–2 per 1000 (1–2 ‰) nyfödda barn finner man en hörselskada. Dessa barn följs upp av hörselvården i samarbete med öronkliniken. Har du frågor är du välkommen att kontakta hörselvården för mer information.

Till toppen av sidan