Planerade elavbrott – längre väntetider på sjukhuset i Västerås 31 maj.Det här meddelandet avser Västmanland

Mätningar

Andningsregistrering

Innehållet gäller Västmanland

Andningsregistrering är en undersökning av din andning som görs under natten. Du får utrustning med dig hem för att göra mätningen när du sover.

Varför görs undersökningen?

Undersökningen gör vi för att upptäcka om du har andningsuppehåll när du sover och snarkar. 

Hur går undersökningen till?

Du får ta med dig mätutrustning hem för att registrera din sömn under natten. Du får instruktioner om hur du kopplar på utrustningen innan du går och sover. Under natten registreras då dina andningsrörelser, luftflödet, blodets syremättnad och dina snarkljud.

På morgonen tar du av dig utrustningen och lämnar in den till Fysiologkliniken mellan klockan 07.30 och 08.30. 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan