Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid alkoholberoende

Du som vill ändra dina alkoholvanor kan få läkemedel för att det ska gå lättare. Läkemedel kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset känns mindre positivt.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid behandling av alkoholberoende.

Läkemedel som används vid alkoholberoende

Här är exempel på verksamma ämnen i de vanligaste läkemedlen som används vid alkoholberoende:

  • disulfiram
  • akamprosat
  • naltrexon
  • nalmefen.

Du kan läsa mer om de olika ämnena nedan.

När passar de olika läkemedlen?

Det är vanligast att använda ett läkemedel, men en del får kombinera flera av dem.

Du kan få prova något annat läkemedel om effekten är svag eller uteblir.

Många som har ett alkoholberoende får B-vitaminbrist. Därför är det vanligt att få läkemedel med B-vitamin.

Disulfiram

Disulfiram gör det svårare för kroppen att bryta ner alkohol. Disulfiram kan också kallas Antabus. Om du dricker alkohol när du tagit läkemedlet får du mycket obehagliga symtom.

Du kan må illa och kräkas, få huvudvärk, hjärtklappning och svårt att andas. Det kan gälla även om du dricker små mängder alkohol. Disulfiram kan tas på olika sätt. Du kan ta läkemedlet varje dag, några gånger i veckan, eller vid enstaka tillfällen.

Akamprosat

Akamprosat påverkar vissa ämnen i hjärnan så att suget efter alkohol minskar. Dessutom kan abstinensbesvär som oro och irritation mildras. Läkemedlet är tänkt som stöd till att bli helt nykter, men kan också hjälpa dig att dricka mindre.

Naltrexon och nalmefen

Naltrexon och nalmefen påverkar hjärnans belöningssystem. Läkemedlet begränsar den upprymdhet och positiva upplevelse som alkoholen kan ge. Det gör att du inte vill dricka lika ofta och inte lika mycket när du dricker.

B-vitaminer

Alkoholberoende kan göra att man äter ensidigt. Magen och matsmältningen kan påverkas. Det kan leda till vitaminbrist.

Det är vanligast med brist på vitamin B1, tiamin. Tiamin behövs för att nerver och muskler ska fungera, men också för att kroppen ska kunna bearbeta kolhydrater från maten. Ibland behöver tiamin ges akut i form av en spruta för att förhindra allvarliga hjärnskador. Vitamin B2 och vitamin B6 är andra typer av B-vitaminer som också är också viktiga för kroppen.

Man kan också behöva behandling med andra vitaminer. De vitaminpreparat som används vid alkoholberoende har inga kända biverkningar.

Läkemedel för sömnstörningar vid alkoholberoende

Det är vanligt att sova dåligt när man dricker alkohol. Även när du behandlas kan du få sömnstörningar. Du kan behöva behandling med läkemedel för att kunna sova. Det vanligaste är att läkaren brukar rekommendera propiomazin eller melatonin.

Mirtazapin i låg dos kan vara ett alternativ.

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del får biverkningar av läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid.

Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Dosen kan behöva ändras eller så kan du få prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Läkemedel som inte ska användas vid alkoholberoende

Det finns risk för förgiftning eller att du mår psykiskt dåligt om du tar bensodiazepiner när du dricker alkohol. Det finns också risk för att du blir beroende av dessa läkemedel. Därför bör du inte ta bensodiazepiner om du är alkoholberoende.

Men det finns undantag. Dessa läkemedel kan ändå vara lämpliga under en kort period om du behöver hjälp med abstinensbesvär. Då bör behandlingen övervakas av vårdpersonal.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan