Smärta och huvudvärk

Klusterhuvudvärk

Klusterhuvudvärk kommer i attacker och det värker då mycket kring det ena ögat. Oftast får du attackerna under några veckor varje år, till exempel vår eller höst. En del får ont i längre perioder, ibland längre än ett år. Under en värkperiod är det vanligt att en attack utlöses av små mängder alkohol.

Klusterhuvudvärk börjar vanligtvis när du är mellan 20 och 40 år och brukar gå över i 65-årsåldern. Klusterhuvudvärk är inte skadlig, även om den kan vara mycket intensiv och obehaglig. Orsaken till sjukdomen är inte känd.

Symtom

Det här är några typiska symtom vid klusterhuvudvärk:

  • En intensiv och ibland pulserande ensidig huvudvärk kring ena ögat. Ofta känns det som om ögat håller på att tryckas ut.
  • Huvudvärk som kommer plötsligt och försvinner lika plötsligt. 
  • Den intensiva huvudvärken blir värre om du lägger dig ner. Det är också vanligt att du känner dig orolig och rastlös på grund av huvudvärken.
  • Smärtan varar oftast en halv till en timme. Men den kan variera mellan femton minuter och tre timmar. Huvudvärksattackerna brukar vara kortare hos kvinnor.

Det är vanligt med huvudvärksattacker som kommer i perioder som varar i genomsnitt sex veckor. Perioderna kan variera mellan en vecka och ett år. De inträffar oftast en till två gånger per år. Under perioderna kommer vanligen huvudvärken på samma klockslag från en gång varannan dag till åtta gånger per dygn. Ofta kan du vakna vid samma tidpunkt på nätterna av huvudvärksattacker.

Under en period får du huvudvärken på samma ställe. Det vanliga är att mönstret upprepas vid nästa period. I undantagsfall förekommer det att värken byter sida.

Hos enstaka personer med klusterhuvudvärk kan värken i stället sitta på ena halvan av huvudet i något av följande ställen: övre nacken, kinden, näsan, överkäken, underkäken eller halsen.

Andra symtom

Förutom huvudvärk får du också få ett eller flera av följande symtom från näsan och ögat på den sida där värken sitter:

  • Ditt öga eller din näsa rinner.
  • Du får nästäppa.
  • Du får Horners syndrom som innebär svullet, hängande ögonlock och att pupillen blir mindre.
  • Dina ögonvitor rodnar.
  • Du svettas i pannan och ansiktet.

Kvinnor som har klusterhuvudvärk kan må illa och kräkas under attackerna, vilket män mycket sällan gör. 

Två typer av klusterhuvudvärk

De flesta som har klusterhuvudvärk är helt besvärsfri i kortare eller längre perioder. Många blir sjuka en period under samma tid på året, till exempel några veckor på våren eller hösten. Några få personer har kronisk klusterhuvudvärk. Det innebär att du har besvär varje dag i ett år eller mer, eller att de perioder då du inte har besvär är kortare än två veckor.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har symtom som tyder på klusterhuvudvärk. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Behandling

Under perioder av attacker är det bra att inte dricka alkohol eftersom det ofta utlöser huvudvärken. Försök att ha regelbundna sömnvanor, det kan göra besvären mindre. En tupplur på eftermiddagen kan till exempel utlösa en attack.

Du kan pröva att höja huvudändan på sängen cirka 20 centimeter om du får attacker på natten. Det kan göra att besvären lindras.

För att ta reda på andra orsaker som utlöser huvudvärken är det bra att föra en så kallad huvudvärksdagbok. I den skriver du upp när huvudvärken kommer och vad du ätit, druckit och gjort innan värken startade.

Behandling av attacker

För att behandla attacker av klusterhuvudvärk finns olika receptbelagda läkemedel som kan hjälpa.

Läkemedel som tillhör gruppen triptaner hjälper för det mesta, framför allt i form av spruta eller nässprej. En spruta med sumatriptan brukar lindra smärtan inom en kvart. Läkemedlet drar ihop blodkärlen i huvudet. Nässprejer som tillhör gruppen triptaner och innehåller sumatriptan eller zolmitriptan kan hjälpa. Vanliga tabletter eller stolpiller i gruppen triptaner har oftast för långsam effekt.

Syrgasbehandling genom en ansiktsmask leder ofta till att attacken bryts inom tio till femton minuter. Du kan få tillgång till en syrgastub att ha hemma om syrgasbehandling har visar sig fungera väl.

Förebyggande läkemedel

Det finns receptbelagda läkemedel kan förebygga attacker. Läkemedel som innehåller verapamil har god förebyggande effekt och används om du har mer än två attacker per dygn. 

Du kan också få pröva korta kurer med kortison om du får svåra besvär. Det brukar hjälpa i mer än hälften av fallen.

Behandling vid svår kronisk klusterhuvudvärk

Litium kan hjälpa om du har svår kronisk klusterhuvudvärk. Du måste då regelbundet lämna blodprover så att läkaren kan följa hur hög koncentration av ämnet du har i blodet. I enstaka fall kan du även få pröva läkemedlet metysergid.

I många fall är den mest effektiva behandlingen att kombinera två olika förebyggande läkemedel. Läkaren kan ordinera att du långsamt trappar ner läkemedelsdoserna när du haft en till två veckor helt utan besvär. Det gäller också om du känner på dig att attackperioden är slut. 

Rätt till information

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

Vad beror det på?

Det är inte klarlagt varför du får klusterhuvudvärk. Blodkärlen vidgas och du får en kraftig svullnad som gör ont. Det verkar att ha göra med de funktioner i kroppen som reglerar dygnsrytmen.

Läkemedel kan orsaka en attack

Vissa läkemedel som utvidgar blodkärlen, exempelvis nitrater, kan utlösa en attack. Även små mängder av alkohol kan utlösa en attack.

Knappt en av tusen svenskar får årligen attacker av klusterhuvudvärk. Många som får klusterhuvudvärk är rökare och en del får mindre besvär när de slutar röka.

Till toppen av sidan