Bildundersökningar och röntgen

ENG- Elektroneurografi

Innehållet gäller Västernorrland

Denna undersökning används för att mäta ledningshastigheten i nervgrenar på olika ställen i kroppen.

Allmänt

Elektroneurografi, förkortas ENG, kallas också för Nervledningshastighet. Denna undersökning används för att mäta ledningshastigheten i nervgrenar på olika ställen i kroppen.

En nervimpuls fortplantas normalt med en viss hastighet i nerven. Om nerven blir skadad blir hastigheten lägre, eller om nerven är helt av blir det ingen impuls alls.

Lite förenklat går det att säga att det finns två sorters nerver. Dels har vi nerver som skickar impulser till musklerna och därmed styr muskelverksamheten i kroppen. Dels har vi nerver som sköter om känselfunktionerna. Båda typerna av nerver har kontakt med ryggmärgen och hjärnan.

Om en nervfunktion upphör att fungera kan orsaken sitta i hjärnan, i ryggmärgen eller någonstans i nervgrenen. Det kan vara värdefullt att ta reda på om symtomen beror på en skada som sitter i ryggmärgen i nacken, eller om det är nervgrenar i armen som någonstans har blivit skadade. ENG kan användas för att påvisa skador i nervgrenarna ute i kroppen.

Förberedelser

Det behövs inga särskilda förberedelser men undersökningen underlättas om händerna och/eller fötterna är varma. 

Hur går undersökningen till?

Undersökningen går till så att det fästs en eller flera plattor på kroppen. Plattorna är kopplade till en apparat som kan skicka svaga elektriska stötar. Apparaten kan också registrera och mäta den nervimpuls som orsakas av den elektriska stöten. Undersökningen tar ca. 20 minuter. Svaret går till den behandlande läkaren, som sedan kontaktar dig.

Hur mår man efteråt?

De elektriska stötarna kan upplevas lite obehagliga men de flesta av
patienterna tycker att undersökningen går bra. Efter undersökningen mår man som vanligt.

Till toppen av sidan